Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Công cụ phát triển phần cứng FPGA Intel®
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành 2015
 • Phiên bản Mới nhất 22.3
 • Ngày Phát hành Mới nhất September, 2022
 • Thiết bị được hỗ trợ Intel Agilex Series, Stratix 10, Arria 10, Cyclone 10 GX devices
 • Cấp phép Single ordering part number and price
 • Các hạng mục kèm theo Intel® Quartus® Prime Pro Edition,
  Questa*-Intel® FPGA Edition,
  Intel® High Level Synthesis Compiler

 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows* 10,Windows Server* 2012 Enterprise,Windows Server* 2016 Enterprise,Windows Server* 2019 Enterprise,Red Hat* Enterprise Linux* 7,Red Hat* Enterprise Linux* 8,CentOS* 7.5 ,CentOS* 8.0,SUSE* SLE 12,SUSE* SLE 15,Ubuntu* 16.04 LTS,Ubuntu* 18.04 LTS,Ubuntu* 20 LTS

Thông tin bổ sung

 • Mô tả The Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software is optimized to support the advanced features in next-generation FPGAs and SoCs with the Intel® Agilex™, Intel® Stratix® 10, Intel® Arria® 10, and Intel® Cyclone® 10 GX device families.
 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.