Thiết bị cấu hình FPGA Intel® EPCQ16A

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Memory Size 16777216 bits
 • On-Chip Decompression Support Không
 • In-System Programming Support
 • Cascading Support Không
 • Reprogrammable
 • Recommended Operating Voltage 3.3 V

Thông số gói

 • Package Options 8-pin SOIC
 • Kích thước gói 4.9mm x 6.0mm

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® FPGA Configuration Device EPCQ-A EPCQ16ASI8N

 • MM# 974763
 • Mã THÔNG SỐ SRC4K
 • Mã đặt hàng EPCQ16AA079
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542320051

Thông tin PCN/MDDS

SRC4K

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.