Intel® Server GPU

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông số bộ nhớ

 • Băng thông bộ nhớ đồ họa 68 GB/s
 • Mạch ghép nối bộ nhớ đồ họa 128 bit

Thông số I/O

 • Số màn hình được hỗ trợ 0

Tính năng

 • Hỗ trợ OpenGL* OpenGLES 3.1
 • Mã hóa/giải mã phần cứng H.264
 • Mã hóa/giải mã phần cứng H.265 (HEVC) Yes, 12-bit

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Server GPU (96 EU) FC-BGA16F, Tray

 • MM# 99A4N7
 • Mã THÔNG SỐ SRK31
 • Mã đặt hàng AV8071004382513
 • Stepping B0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRK31

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Hỗ trợ OpenGL*

OpenGL (Thư Viện Đồ Họa Mở) là API (Giao Diện Đồ Họa Ứng Dụng) đa nền tảng, xuyên ngôn ngữ, cho phép kết xuất đồ họa vectơ 2D và 3D.