Intel® Server GPU

Thông số kỹ thuật

GPU Specifications

 • Tần số động tối đa đồ họa 1100 MHz
 • Tần số cơ sở đồ họa 900 MHz

Thông số bộ nhớ

 • Mạch ghép nối bộ nhớ đồ họa 128 bit
 • Băng thông bộ nhớ đồ họa 68 GB/s
 • Tốc độ bộ nhớ đồ họa 2133 Gbps

Supported Technologies

Thông số I/O

 • Số màn hình được hỗ trợ 0

Tính năng

 • Mã hóa/giải mã phần cứng H.264
 • Mã hóa/giải mã phần cứng H.265 (HEVC) Yes, 12-bit

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Server GPU (96 EU) FC-BGA16F, Tray

 • MM# 99A4N7
 • Mã THÔNG SỐ SRK31
 • Mã đặt hàng AV8071004382513
 • Stepping B0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRK31

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Hỗ trợ OpenGL*

OpenGL (Thư Viện Đồ Họa Mở) là API (Giao Diện Đồ Họa Ứng Dụng) đa nền tảng, xuyên ngôn ngữ, cho phép kết xuất đồ họa vectơ 2D và 3D.