Cyclone® V 5CSXC2 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 25000
 • AdaptiveLogicModules 9434
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 37736
 • FabricIOPhaseLockLoops 5
 • EmbeddedMemoryMax 1.538 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 36
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardProcessorSystem Dual-core Arm* Cortex*-A9
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • UserIOMax 145
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 69
 • NRZTranscieverMax 6
 • NRZDataRateMax 3.125 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen1

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions U672

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CSXC2 FPGA 5CSXFC2C6U23C7N

 • MM# 969121
 • Mã THÔNG SỐ SR7NE
 • Mã đặt hàng 5CSXFC2C6U23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CSXC2 FPGA 5CSXFC2C6U23A7N

 • MM# 968389
 • Mã THÔNG SỐ SR710
 • Mã đặt hàng 5CSXFC2C6U23A7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CSXC2 FPGA 5CSXFC2C6U23I7N

 • MM# 969326
 • Mã THÔNG SỐ SR7UF
 • Mã đặt hàng 5CSXFC2C6U23I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CSXC2 FPGA 5CSXFC2C6U23C6N

 • MM# 968391
 • Mã THÔNG SỐ SR711
 • Mã đặt hàng 5CSXFC2C6U23C6N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CSXC2 FPGA 5CSXFC2C6U23C8N

 • MM# 969328
 • Mã THÔNG SỐ SR7UE
 • Mã đặt hàng 5CSXFC2C6U23C8N
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR710

SR7NE

SR7UF

SR711

SR7UE

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.