Cyclone® V 5CSEA6 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U19A7N

 • MM# 965720
 • Mã THÔNG SỐ SR4SM
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696240

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U23C8SN

 • MM# 965721
 • Mã THÔNG SỐ SR4SN
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U23C8SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698182746160

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U19C7N

 • MM# 966124
 • Mã THÔNG SỐ SR54E
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700599

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6U23C7N

 • MM# 968250
 • Mã THÔNG SỐ SR6X3
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6U23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698573

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6F31A7N

 • MM# 968384
 • Mã THÔNG SỐ SR70V
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6F31A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 695886744108

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6F31C6N

 • MM# 968385
 • Mã THÔNG SỐ SR70W
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6F31C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 692344745918

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6U23C8N

 • MM# 968386
 • Mã THÔNG SỐ SR70X
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6U23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694580

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6U23I7N

 • MM# 968387
 • Mã THÔNG SỐ SR70Y
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6U23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701702745081

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U19C6N

 • MM# 968980
 • Mã THÔNG SỐ SR7J8
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696285

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U19I7N

 • MM# 969112
 • Mã THÔNG SỐ SR7N5
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700305746088

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U19C8N

 • MM# 969113
 • Mã THÔNG SỐ SR7N4
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 698863744838

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U23C7N

 • MM# 969114
 • Mã THÔNG SỐ SR7N7
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697209746235

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U23C6N

 • MM# 969115
 • Mã THÔNG SỐ SR7N6
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 696124745347

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U23C8N

 • MM# 969116
 • Mã THÔNG SỐ SR7N8
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 700405745818

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6U23C6N

 • MM# 969122
 • Mã THÔNG SỐ SR7ND
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6U23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 697773

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6F31I7N

 • MM# 969177
 • Mã THÔNG SỐ SR7Q2
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6F31I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 724323746173

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U19I7SN

 • MM# 970636
 • Mã THÔNG SỐ SR8VH
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U19I7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695543744169

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U23A7N

 • MM# 970637
 • Mã THÔNG SỐ SR8VJ
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 699645

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U23I7SN

 • MM# 970638
 • Mã THÔNG SỐ SR8VK
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U23I7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 699824

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6F31C7N

 • MM# 970639
 • Mã THÔNG SỐ SR8VL
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6F31C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 694478745359

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6U23A7N

 • MM# 970640
 • Mã THÔNG SỐ SR8VM
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6U23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 701350746244

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U19C7SN

 • MM# 973779
 • Mã THÔNG SỐ SRBN8
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U19C7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 695404

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U19C8SN

 • MM# 973780
 • Mã THÔNG SỐ SRBN9
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U19C8SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694541746179

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U23C7SN

 • MM# 973781
 • Mã THÔNG SỐ SRBNA
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U23C7SN
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 694957

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEBA6U23I7N

 • MM# 973782
 • Mã THÔNG SỐ SRBNB
 • Mã đặt hàng 5CSEBA6U23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • ID Nội dung MDDS 691827745041

Cyclone® V 5CSEA6 FPGA 5CSEMA6F31C8N

 • MM# 973784
 • Mã THÔNG SỐ SRBND
 • Mã đặt hàng 5CSEMA6F31C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • ID Nội dung MDDS 702074745480

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRBNB

SRBNA

SR8VM

SR7Q2

SRBND

SR7J8

SR7N8

SR70Y

SR7N7

SR70X

SR7N6

SR8VL

SR7ND

SR8VK

SRBN9

SR8VJ

SRBN8

SR8VH

SR6X3

SR4SN

SR70W

SR7N5

SR70V

SR7N4

SR54E

SR4SM

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.