Cyclone® V 5CSXC5 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 85000
 • AdaptiveLogicModules 32075
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 128300
 • FabricIOPhaseLockLoops 6
 • EmbeddedMemoryMax 4.45 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 87
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardProcessorSystem Dual-core Arm* Cortex*-A9
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • UserIOMax 288
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 144
 • NRZTranscieverMax 9
 • NRZDataRateMax 3.125 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen1

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions U672, F896

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5D6F31C8N

 • MM# 968253
 • Mã THÔNG SỐ SR6X6
 • Mã đặt hàng 5CSXFC5D6F31C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23C6N

 • MM# 969327
 • Mã THÔNG SỐ SR7UG
 • Mã đặt hàng 5CSXFC5C6U23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5D6F31I7N

 • MM# 969555
 • Mã THÔNG SỐ SR805
 • Mã đặt hàng 5CSXFC5D6F31I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23A7N

 • MM# 965728
 • Mã THÔNG SỐ SR4SV
 • Mã đặt hàng 5CSXFC5C6U23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23I7N

 • MM# 968393
 • Mã THÔNG SỐ SR713
 • Mã đặt hàng 5CSXFC5C6U23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5D6F31C7N

 • MM# 968252
 • Mã THÔNG SỐ SR6X5
 • Mã đặt hàng 5CSXFC5D6F31C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5D6F31C6N

 • MM# 969551
 • Mã THÔNG SỐ SR801
 • Mã đặt hàng 5CSXFC5D6F31C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23C7N

 • MM# 965729
 • Mã THÔNG SỐ SR4SW
 • Mã đặt hàng 5CSXFC5C6U23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CSXC5 FPGA 5CSXFC5C6U23C8N

 • MM# 969334
 • Mã THÔNG SỐ SR7UP
 • Mã đặt hàng 5CSXFC5C6U23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR6X6

SR6X5

SR7UP

SR805

SR7UG

SR713

SR801

SR4SW

SR4SV

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.