Cyclone® V 5CGXC3 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 35500
 • AdaptiveLogicModules 13460
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 53840
 • FabricIOPhaseLockLoops 4
 • EmbeddedMemoryMax 1.641 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 57
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • UserIOMax 208
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 104
 • NRZTranscieverMax 3
 • NRZDataRateMax 3.125 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen1

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions U324, U484, F484

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B7F23C8N

 • MM# 968509
 • Mã THÔNG SỐ SR74H
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B7F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U19C7N

 • MM# 973755
 • Mã THÔNG SỐ SRBMN
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B7U19C8N

 • MM# 968352
 • Mã THÔNG SỐ SR703
 • Mã đặt hàng 5CGXBC3B7U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U19C6N

 • MM# 965969
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZW
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U19I7N

 • MM# 968358
 • Mã THÔNG SỐ SR709
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B7F23C8N

 • MM# 965693
 • Mã THÔNG SỐ SR4RU
 • Mã đặt hàng 5CGXBC3B7F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B6F23C7N

 • MM# 968351
 • Mã THÔNG SỐ SR702
 • Mã đặt hàng 5CGXBC3B6F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U19A7N

 • MM# 970609
 • Mã THÔNG SỐ SR8UQ
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U15C6N

 • MM# 965702
 • Mã THÔNG SỐ SR4S3
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6U15C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B6U15C7N

 • MM# 965960
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZM
 • Mã đặt hàng 5CGXBC3B6U15C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6F23C7N

 • MM# 968914
 • Mã THÔNG SỐ SR7G8
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U15A7N

 • MM# 968912
 • Mã THÔNG SỐ SR7G9
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6U15A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U15C7N

 • MM# 965968
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZV
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6U15C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6U15I7N

 • MM# 965703
 • Mã THÔNG SỐ SR4S4
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6U15I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B7U15C8N

 • MM# 968913
 • Mã THÔNG SỐ SR7GA
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B7U15C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6F23I7

 • MM# 968357
 • Mã THÔNG SỐ SR708
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6F23I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6F23C6N

 • MM# 968910
 • Mã THÔNG SỐ SR7G7
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B7U19C8N

 • MM# 965704
 • Mã THÔNG SỐ SR4S5
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B7U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXFC3B6F23I7N

 • MM# 968506
 • Mã THÔNG SỐ SR74E
 • Mã đặt hàng 5CGXFC3B6F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B6U19C7N

 • MM# 965692
 • Mã THÔNG SỐ SR4RT
 • Mã đặt hàng 5CGXBC3B6U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC3 FPGA 5CGXBC3B7U15C8N

 • MM# 968907
 • Mã THÔNG SỐ SR7G4
 • Mã đặt hàng 5CGXBC3B7U15C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4S5

SR4RT

SR4S4

SR8UQ

SR4S3

SR4ZW

SR7GA

SR4ZV

SR703

SR702

SR4RU

SR7G4

SRBMN

SR709

SR708

SR74H

SR7G9

SR7G8

SR74E

SR4ZM

SR7G7

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.