Cyclone® V 5CEA9 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 301000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 113560
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 454240
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 8
 • Maximum Embedded Memory 13.917 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 342
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Variable Precision
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 480
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • Maximum LVDS Pairs 240

Các công nghệ tiên tiến

 • FPGA Bitstream Security
 • Analog-to-Digital Converter Không

Thông số gói

 • Package Options U484, F484, F672, F896

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEBA9F31C7N

 • MM# 965677
 • Mã THÔNG SỐ SR4RD
 • Mã đặt hàng 5CEBA9F31C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9F31C7N

 • MM# 965685
 • Mã THÔNG SỐ SR4RL
 • Mã đặt hàng 5CEFA9F31C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEBA9F27C7N

 • MM# 965942
 • Mã THÔNG SỐ SR4Z4
 • Mã đặt hàng 5CEBA9F27C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9F31C8N

 • MM# 965955
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZG
 • Mã đặt hàng 5CEFA9F31C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9U19C8N

 • MM# 965956
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZH
 • Mã đặt hàng 5CEFA9U19C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEBA9U19C7N

 • MM# 967848
 • Mã THÔNG SỐ SR6KV
 • Mã đặt hàng 5CEBA9U19C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9U19C7N

 • MM# 967870
 • Mã THÔNG SỐ SR6L6
 • Mã đặt hàng 5CEFA9U19C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEBA9F23C8N

 • MM# 968190
 • Mã THÔNG SỐ SR6VD
 • Mã đặt hàng 5CEBA9F23C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEBA9F27C8N

 • MM# 968191
 • Mã THÔNG SỐ SR6VE
 • Mã đặt hàng 5CEBA9F27C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEBA9F31C8N

 • MM# 968192
 • Mã THÔNG SỐ SR6VF
 • Mã đặt hàng 5CEBA9F31C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9F23C7N

 • MM# 968206
 • Mã THÔNG SỐ SR6VV
 • Mã đặt hàng 5CEFA9F23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9F27I7N

 • MM# 968207
 • Mã THÔNG SỐ SR6VW
 • Mã đặt hàng 5CEFA9F27I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9U19I7N

 • MM# 968208
 • Mã THÔNG SỐ SR6VX
 • Mã đặt hàng 5CEFA9U19I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9F23I7N

 • MM# 968348
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZZ
 • Mã đặt hàng 5CEFA9F23I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9F23C8N

 • MM# 968899
 • Mã THÔNG SỐ SR7FW
 • Mã đặt hàng 5CEFA9F23C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9F31I7N

 • MM# 968900
 • Mã THÔNG SỐ SR7FX
 • Mã đặt hàng 5CEFA9F31I7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9U19A7N

 • MM# 968901
 • Mã THÔNG SỐ SR7FY
 • Mã đặt hàng 5CEFA9U19A7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEBA9F23C7N

 • MM# 973739
 • Mã THÔNG SỐ SRBM6
 • Mã đặt hàng 5CEBA9F23C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEBA9U19C8N

 • MM# 973740
 • Mã THÔNG SỐ SRBM7
 • Mã đặt hàng 5CEBA9U19C8N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9F27C7N

 • MM# 973749
 • Mã THÔNG SỐ SRBMG
 • Mã đặt hàng 5CEFA9F27C7N
 • Stepping A1

Cyclone® V 5CEA9 FPGA 5CEFA9F27C8N

 • MM# 973750
 • Mã THÔNG SỐ SRBMH
 • Mã đặt hàng 5CEFA9F27C8N
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR6VV

SR6ZZ

SRBMH

SRBMG

SR6VX

SR6VW

SR4RD

SR6VF

SR6VE

SR6VD

SR4ZH

SR4ZG

SR6KV

SR6L6

SR4RL

SR4Z4

SRBM7

SRBM6

SR7FY

SR7FX

SR7FW

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.