Cyclone® V 5CEA5 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 77000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 29080
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 116320
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 6
 • Maximum Embedded Memory 4.884 Gb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 150
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Variable Precision
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 224
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
 • Maximum LVDS Pairs 120

Các công nghệ tiên tiến

 • FPGA Bitstream Security
 • Analog-to-Digital Converter Không

Thông số gói

 • Package Options M383, U484, F484

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEBA5U19C7N

 • MM# 965676
 • Mã THÔNG SỐ SR4RC
 • Mã đặt hàng 5CEBA5U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5F23C6N

 • MM# 965681
 • Mã THÔNG SỐ SR4RH
 • Mã đặt hàng 5CEFA5F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5F23C8N

 • MM# 965949
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZB
 • Mã đặt hàng 5CEFA5F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19C6N

 • MM# 965950
 • Mã THÔNG SỐ SR4ZC
 • Mã đặt hàng 5CEFA5U19C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19I7N

 • MM# 967864
 • Mã THÔNG SỐ SR6L1
 • Mã đặt hàng 5CEFA5U19I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEBA5U19C8N

 • MM# 968185
 • Mã THÔNG SỐ SR6V8
 • Mã đặt hàng 5CEBA5U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5F23C7N

 • MM# 968195
 • Mã THÔNG SỐ SR6VJ
 • Mã đặt hàng 5CEFA5F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5M13C6N

 • MM# 968196
 • Mã THÔNG SỐ SR6VK
 • Mã đặt hàng 5CEFA5M13C6N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5M13I7N

 • MM# 968197
 • Mã THÔNG SỐ SR6VL
 • Mã đặt hàng 5CEFA5M13I7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEBA5F23C7N

 • MM# 968337
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZN
 • Mã đặt hàng 5CEBA5F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5M13C7N

 • MM# 968345
 • Mã THÔNG SỐ SR6ZW
 • Mã đặt hàng 5CEFA5M13C7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5M13C8N

 • MM# 968893
 • Mã THÔNG SỐ SR7FQ
 • Mã đặt hàng 5CEFA5M13C8N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19C7N

 • MM# 968894
 • Mã THÔNG SỐ SR7FR
 • Mã đặt hàng 5CEFA5U19C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19C8N

 • MM# 968895
 • Mã THÔNG SỐ SR7FS
 • Mã đặt hàng 5CEFA5U19C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEBA5F23C8N

 • MM# 973737
 • Mã THÔNG SỐ SRBM4
 • Mã đặt hàng 5CEBA5F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5F23I7N

 • MM# 973742
 • Mã THÔNG SỐ SRBM9
 • Mã đặt hàng 5CEFA5F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CEA5 FPGA 5CEFA5U19A7N

 • MM# 973743
 • Mã THÔNG SỐ SRBMA
 • Mã đặt hàng 5CEFA5U19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRBMA

SR6ZW

SR4ZC

SR4ZB

SR6L1

SR6V8

SR4RC

SR7FS

SR7FR

SR7FQ

SRBM9

SR6VL

SR6VK

SR4RH

SR6VJ

SR6ZN

SRBM4

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.