Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 480000
 • AdaptiveLogicModules 181790
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 727160
 • FabricIOPhaseLockLoops 24
 • EmbeddedMemoryMax 32.3 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 1368
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 492
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 222
 • NRZTranscieverMax 36
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F780, F1152

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29E1HG

 • MM# 965172
 • Mã THÔNG SỐ SR4B1
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34E1HG

 • MM# 965133
 • Mã THÔNG SỐ SR49W
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29E2LG

 • MM# 967682
 • Mã THÔNG SỐ SR6F1
 • Mã đặt hàng 10AX048E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29E2SG

 • MM# 967643
 • Mã THÔNG SỐ SR6DX
 • Mã đặt hàng 10AX048E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35M3SG

 • MM# 965416
 • Mã THÔNG SỐ SR4HY
 • Mã đặt hàng 10AX048K4F35M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29I2LG

 • MM# 966276
 • Mã THÔNG SỐ SR58W
 • Mã đặt hàng 10AX048E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29E2SG

 • MM# 965498
 • Mã THÔNG SỐ SR4L9
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35E2LG

 • MM# 965412
 • Mã THÔNG SỐ SR4HU
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35I3LG

 • MM# 965414
 • Mã THÔNG SỐ SR4HW
 • Mã đặt hàng 10AX048K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29I1HG

 • MM# 965499
 • Mã THÔNG SỐ SR4LA
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35E3SG

 • MM# 967690
 • Mã THÔNG SỐ SR6F8
 • Mã đặt hàng 10AX048K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34I2SG

 • MM# 967687
 • Mã THÔNG SỐ SR6F5
 • Mã đặt hàng 10AX048H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34E3SG

 • MM# 965137
 • Mã THÔNG SỐ SR4A0
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34I2LG

 • MM# 973581
 • Mã THÔNG SỐ SRBGS
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29I2SG

 • MM# 966275
 • Mã THÔNG SỐ SR58V
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34E2SG

 • MM# 965174
 • Mã THÔNG SỐ SR4B3
 • Mã đặt hàng 10AX048H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34E3VG

 • MM# 965411
 • Mã THÔNG SỐ SR4HT
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34I2LG

 • MM# 967686
 • Mã THÔNG SỐ SR6F4
 • Mã đặt hàng 10AX048H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K1F35E1HG

 • MM# 965175
 • Mã THÔNG SỐ SR4B4
 • Mã đặt hàng 10AX048K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H1F34E1HG

 • MM# 966278
 • Mã THÔNG SỐ SR58Y
 • Mã đặt hàng 10AX048H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35E3LG

 • MM# 965504
 • Mã THÔNG SỐ SR4LE
 • Mã đặt hàng 10AX048K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29E2LG

 • MM# 967641
 • Mã THÔNG SỐ SR6DV
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H3F34E2LG

 • MM# 965136
 • Mã THÔNG SỐ SR49Z
 • Mã đặt hàng 10AX048H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29E3LG

 • MM# 966277
 • Mã THÔNG SỐ SR58X
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E2F29I2LG

 • MM# 967642
 • Mã THÔNG SỐ SR6DW
 • Mã đặt hàng 10AX048E2F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35E2LG

 • MM# 965503
 • Mã THÔNG SỐ SR4LD
 • Mã đặt hàng 10AX048K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35I2LG

 • MM# 965502
 • Mã THÔNG SỐ SR4LC
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34E2SG

 • MM# 967684
 • Mã THÔNG SỐ SR6F3
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34I3LG

 • MM# 973582
 • Mã THÔNG SỐ SRBGT
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29E3SG

 • MM# 967644
 • Mã THÔNG SỐ SR6DY
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E1F29E1HG

 • MM# 965410
 • Mã THÔNG SỐ SR4HS
 • Mã đặt hàng 10AX048E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34I3VG

 • MM# 973583
 • Mã THÔNG SỐ SRBGU
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K1F35I1HG

 • MM# 966280
 • Mã THÔNG SỐ SR590
 • Mã đặt hàng 10AX048K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29I3SG

 • MM# 967645
 • Mã THÔNG SỐ SR6DZ
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35I2SG

 • MM# 966281
 • Mã THÔNG SỐ SR591
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35E2SG

 • MM# 973584
 • Mã THÔNG SỐ SRBGV
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E1F29I1HG

 • MM# 965171
 • Mã THÔNG SỐ SR4B0
 • Mã đặt hàng 10AX048E1F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29M3SG

 • MM# 965173
 • Mã THÔNG SỐ SR4B2
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34I2SG

 • MM# 965135
 • Mã THÔNG SỐ SR49Y
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34I3SG

 • MM# 967689
 • Mã THÔNG SỐ SR6F7
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H4F34E3LG

 • MM# 967688
 • Mã THÔNG SỐ SR6F6
 • Mã đặt hàng 10AX048H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35I1HG

 • MM# 965139
 • Mã THÔNG SỐ SR4A2
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35I2SG

 • MM# 965176
 • Mã THÔNG SỐ SR4B5
 • Mã đặt hàng 10AX048K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E4F29I3LG

 • MM# 965501
 • Mã THÔNG SỐ SR4LB
 • Mã đặt hàng 10AX048E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35E2SG

 • MM# 966282
 • Mã THÔNG SỐ SR592
 • Mã đặt hàng 10AX048K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H1F34I1HG

 • MM# 966279
 • Mã THÔNG SỐ SR58Z
 • Mã đặt hàng 10AX048H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34I1HG

 • MM# 965134
 • Mã THÔNG SỐ SR49X
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K3F35I2LG

 • MM# 965413
 • Mã THÔNG SỐ SR4HV
 • Mã đặt hàng 10AX048K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K2F35E1HG

 • MM# 965138
 • Mã THÔNG SỐ SR4A1
 • Mã đặt hàng 10AX048K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048H2F34E2LG

 • MM# 973580
 • Mã THÔNG SỐ SRBGR
 • Mã đặt hàng 10AX048H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K4F35I3SG

 • MM# 965415
 • Mã THÔNG SỐ SR4HX
 • Mã đặt hàng 10AX048K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048E3F29I2SG

 • MM# 967683
 • Mã THÔNG SỐ SR6F2
 • Mã đặt hàng 10AX048E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Arria® 10 GX 480 FPGA 10AX048K1F35E1SG

 • MM# 986213
 • Mã THÔNG SỐ SREVP
 • Mã đặt hàng 10AX048K1F35E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR49Z

SR49Y

SR49X

SR49W

SR4B4

SR6F6

SR6F5

SR4B3

SR6F4

SR4B2

SR4B1

SR6F3

SR4B0

SR6F2

SR6F1

SR6F8

SR6F7

SR4B5

SR4HY

SR4A2

SR4A1

SR4HX

SR4HW

SR4A0

SR4HV

SR4HU

SR4HT

SR4HS

SR6DZ

SR6DY

SR6DX

SR6DW

SR6DV

SRBGV

SRBGU

SRBGT

SR4L9

SRBGS

SR4LE

SRBGR

SR4LD

SR4LC

SR4LB

SR4LA

SR58Y

SR58X

SR58W

SR58V

SR58Z

SR592

SR591

SR590

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.