Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 570000
 • AdaptiveLogicModules 217080
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 868320
 • FabricIOPhaseLockLoops 32
 • EmbeddedMemoryMax 40 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 1523
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 696
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 324
 • NRZTranscieverMax 48
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F1152, F1517

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F35I1HG

 • MM# 965419
 • Mã THÔNG SỐ SR4J1
 • Mã đặt hàng 10AX057K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40M3SG

 • MM# 974699
 • Mã THÔNG SỐ SRC2Q
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34I2LG

 • MM# 973586
 • Mã THÔNG SỐ SRBGX
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35E2SG

 • MM# 966284
 • Mã THÔNG SỐ SR594
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40I3LG

 • MM# 965516
 • Mã THÔNG SỐ SR4LS
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35E3LG

 • MM# 973590
 • Mã THÔNG SỐ SRBH1
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40E3LG

 • MM# 967697
 • Mã THÔNG SỐ SR6FF
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34I2SG

 • MM# 965178
 • Mã THÔNG SỐ SR4B7
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40E3SG

 • MM# 967695
 • Mã THÔNG SỐ SR6FD
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40I3SG

 • MM# 965147
 • Mã THÔNG SỐ SR4AA
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40I2SG

 • MM# 967651
 • Mã THÔNG SỐ SR6E5
 • Mã đặt hàng 10AX057N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35I3SG

 • MM# 965515
 • Mã THÔNG SỐ SR4LR
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N1F40I1HG

 • MM# 965185
 • Mã THÔNG SỐ SR4BE
 • Mã đặt hàng 10AX057N1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34E3LG

 • MM# 965418
 • Mã THÔNG SỐ SR4J0
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40E1HG

 • MM# 967649
 • Mã THÔNG SỐ SR6E3
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40I2LG

 • MM# 965145
 • Mã THÔNG SỐ SR4A8
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40E2SG

 • MM# 965513
 • Mã THÔNG SỐ SR4LP
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40E1HG

 • MM# 965142
 • Mã THÔNG SỐ SR4A5
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40E2LG

 • MM# 973589
 • Mã THÔNG SỐ SRBH0
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34I2SG

 • MM# 973588
 • Mã THÔNG SỐ SRBGZ
 • Mã đặt hàng 10AX057H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35E1HG

 • MM# 965182
 • Mã THÔNG SỐ SR4BB
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40I2LG

 • MM# 967696
 • Mã THÔNG SỐ SR6FE
 • Mã đặt hàng 10AX057N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40E2LG

 • MM# 966289
 • Mã THÔNG SỐ SR599
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H1F34E1HG

 • MM# 965417
 • Mã THÔNG SỐ SR4HZ
 • Mã đặt hàng 10AX057H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35I2LG

 • MM# 967646
 • Mã THÔNG SỐ SR6E0
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34E2SG

 • MM# 965508
 • Mã THÔNG SỐ SR4LJ
 • Mã đặt hàng 10AX057H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35E3SG

 • MM# 967648
 • Mã THÔNG SỐ SR6E2
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34I3SG

 • MM# 965510
 • Mã THÔNG SỐ SR4LL
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35I2LG

 • MM# 965512
 • Mã THÔNG SỐ SR4LN
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35E2LG

 • MM# 965183
 • Mã THÔNG SỐ SR4BC
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34I3VG

 • MM# 965141
 • Mã THÔNG SỐ SR4A4
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35E2SG

 • MM# 965184
 • Mã THÔNG SỐ SR4BD
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40I1HG

 • MM# 965517
 • Mã THÔNG SỐ SR4LT
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40I3LG

 • MM# 967698
 • Mã THÔNG SỐ SR6FG
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34E3VG

 • MM# 965179
 • Mã THÔNG SỐ SR4B8
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40I3VG

 • MM# 973594
 • Mã THÔNG SỐ SRBH5
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40E2LG

 • MM# 967694
 • Mã THÔNG SỐ SR6FC
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35E2LG

 • MM# 967692
 • Mã THÔNG SỐ SR6FA
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34E3SG

 • MM# 965509
 • Mã THÔNG SỐ SR4LK
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40I1HG

 • MM# 967693
 • Mã THÔNG SỐ SR6FB
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35I3LG

 • MM# 966288
 • Mã THÔNG SỐ SR598
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34E2LG

 • MM# 965506
 • Mã THÔNG SỐ SR4LG
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40I2LG

 • MM# 967647
 • Mã THÔNG SỐ SR6E1
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40I3SG

 • MM# 973592
 • Mã THÔNG SỐ SRBH3
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34I1HG

 • MM# 973585
 • Mã THÔNG SỐ SRBGW
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40E2LG

 • MM# 965421
 • Mã THÔNG SỐ SR4J3
 • Mã đặt hàng 10AX057N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40E2SG

 • MM# 967650
 • Mã THÔNG SỐ SR6E4
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40E3SG

 • MM# 973593
 • Mã THÔNG SỐ SRBH4
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F35E1HG

 • MM# 966283
 • Mã THÔNG SỐ SR593
 • Mã đặt hàng 10AX057K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F35M3SG

 • MM# 974698
 • Mã THÔNG SỐ SRC2P
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F35M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N4F40E3VG

 • MM# 966290
 • Mã THÔNG SỐ SR59A
 • Mã đặt hàng 10AX057N4F40E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40I2SG

 • MM# 965514
 • Mã THÔNG SỐ SR4LQ
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F40I2LG

 • MM# 966287
 • Mã THÔNG SỐ SR597
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F40I1HG

 • MM# 965181
 • Mã THÔNG SỐ SR4BA
 • Mã đặt hàng 10AX057K1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34E2LG

 • MM# 965507
 • Mã THÔNG SỐ SR4LH
 • Mã đặt hàng 10AX057H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K3F35I2SG

 • MM# 965144
 • Mã THÔNG SỐ SR4A7
 • Mã đặt hàng 10AX057K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H1F34I1HG

 • MM# 965505
 • Mã THÔNG SỐ SR4LF
 • Mã đặt hàng 10AX057H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N2F40I2SG

 • MM# 965186
 • Mã THÔNG SỐ SR4BF
 • Mã đặt hàng 10AX057N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40I2SG

 • MM# 965143
 • Mã THÔNG SỐ SR4A6
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K1F40E1HG

 • MM# 965180
 • Mã THÔNG SỐ SR4B9
 • Mã đặt hàng 10AX057K1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F40E2SG

 • MM# 965511
 • Mã THÔNG SỐ SR4LM
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34E1HG

 • MM# 965140
 • Mã THÔNG SỐ SR4A3
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K4F40E3LG

 • MM# 973591
 • Mã THÔNG SỐ SRBH2
 • Mã đặt hàng 10AX057K4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H3F34I2LG

 • MM# 973587
 • Mã THÔNG SỐ SRBGY
 • Mã đặt hàng 10AX057H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H4F34I3LG

 • MM# 967691
 • Mã THÔNG SỐ SR6F9
 • Mã đặt hàng 10AX057H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35I1HG

 • MM# 966285
 • Mã THÔNG SỐ SR595
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057K2F35I2SG

 • MM# 966286
 • Mã THÔNG SỐ SR596
 • Mã đặt hàng 10AX057K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N3F40E2SG

 • MM# 965146
 • Mã THÔNG SỐ SR4A9
 • Mã đặt hàng 10AX057N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057H2F34E2SG

 • MM# 965177
 • Mã THÔNG SỐ SR4B6
 • Mã đặt hàng 10AX057H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 570 FPGA 10AX057N1F40E1HG

 • MM# 965420
 • Mã THÔNG SỐ SR4J2
 • Mã đặt hàng 10AX057N1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR6FF

SR4BD

SR6FE

SR4BC

SR6FD

SR4BB

SR6FC

SR4BA

SR6FB

SR6FA

SR4BF

SR4BE

SR6FG

SRC2Q

SRC2P

SR4B9

SR4B8

SR4B7

SR6F9

SR4B6

SR4AA

SR4J3

SR4J2

SR4J1

SR4J0

SR6E5

SR4HZ

SR4A3

SR6E4

SR6E3

SR6E2

SR6E1

SR6E0

SR4A9

SR4A8

SR4A7

SR4A6

SR4A5

SR4A4

SR4LN

SRBGZ

SR4LM

SR4LL

SRBGY

SRBGX

SR4LK

SR4LJ

SRBGW

SR4LH

SRBH5

SR4LG

SR4LT

SR4LS

SR4LR

SR4LQ

SR4LP

SRBH4

SR4LF

SRBH3

SRBH2

SRBH1

SRBH0

SR599

SR598

SR597

SR596

SR595

SR594

SR593

SR59A

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.