Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 1150000
 • AdaptiveLogicModules 427200
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 1708800
 • FabricIOPhaseLockLoops 48
 • EmbeddedMemoryMax 65.7 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 1518
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 768
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 384
 • NRZTranscieverMax 96
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F1152, F1517, F1932

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45E2LG

 • MM# 968078
 • Mã THÔNG SỐ SR6S4
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45I3LG

 • MM# 973646
 • Mã THÔNG SỐ SRBJH
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34E3SG

 • MM# 967083
 • Mã THÔNG SỐ SR5XX
 • Mã đặt hàng 10AX115H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45I3VG

 • MM# 965464
 • Mã THÔNG SỐ SR4K9
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34E2SG

 • MM# 968204
 • Mã THÔNG SỐ SR6VT
 • Mã đặt hàng 10AX115H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40I2LG

 • MM# 973638
 • Mã THÔNG SỐ SRBJA
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34E2SG

 • MM# 965539
 • Mã THÔNG SỐ SR4ME
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45I2LG

 • MM# 965225
 • Mã THÔNG SỐ SR4CG
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F45E1SG

 • MM# 965454
 • Mã THÔNG SỐ SR4K0
 • Mã đặt hàng 10AX115N1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45I2LG

 • MM# 973631
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ4
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45I3SG

 • MM# 967096
 • Mã THÔNG SỐ SR5Y8
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40I3SG

 • MM# 965217
 • Mã THÔNG SỐ SR4C8
 • Mã đặt hàng 10AX115R4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45E1SG

 • MM# 967730
 • Mã THÔNG SỐ SR6GE
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45E3LG

 • MM# 967724
 • Mã THÔNG SỐ SR6G8
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40E2SG

 • MM# 968785
 • Mã THÔNG SỐ SR7CM
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45E3LG

 • MM# 968791
 • Mã THÔNG SỐ SR7CR
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34I2LG

 • MM# 965452
 • Mã THÔNG SỐ SR4JY
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45E2SG

 • MM# 967731
 • Mã THÔNG SỐ SR6GF
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34E3LG

 • MM# 966310
 • Mã THÔNG SỐ SR59W
 • Mã đặt hàng 10AX115H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F40I1SG

 • MM# 967719
 • Mã THÔNG SỐ SR6G3
 • Mã đặt hàng 10AX115N1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45E2SG

 • MM# 967721
 • Mã THÔNG SỐ SR6G5
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40E3LG

 • MM# 965462
 • Mã THÔNG SỐ SR4K8
 • Mã đặt hàng 10AX115R4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40E2SG

 • MM# 968786
 • Mã THÔNG SỐ SR7CN
 • Mã đặt hàng 10AX115R3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45I2SG

 • MM# 973634
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ7
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45I2LG

 • MM# 965458
 • Mã THÔNG SỐ SR4K4
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45E2SG

 • MM# 965560
 • Mã THÔNG SỐ SR4N1
 • Mã đặt hàng 10AX115U3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40I1SG

 • MM# 965558
 • Mã THÔNG SỐ SR4MZ
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H1F34E1SG

 • MM# 965451
 • Mã THÔNG SỐ SR4JX
 • Mã đặt hàng 10AX115H1F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45E3SG

 • MM# 973637
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ9
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45I3VG

 • MM# 967108
 • Mã THÔNG SỐ SR5YG
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45I1SG

 • MM# 973630
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ3
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45I2SG

 • MM# 967727
 • Mã THÔNG SỐ SR6GB
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R1F40I1SG

 • MM# 967098
 • Mã THÔNG SỐ SR5YA
 • Mã đặt hàng 10AX115R1F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45I1SG

 • MM# 965224
 • Mã THÔNG SỐ SR4CF
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45E1SG

 • MM# 973639
 • Mã THÔNG SỐ SRBJB
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40E2SG

 • MM# 965212
 • Mã THÔNG SỐ SR4C4
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34I2SG

 • MM# 966308
 • Mã THÔNG SỐ SR59U
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40I3LG

 • MM# 968782
 • Mã THÔNG SỐ SR7CJ
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34I1SG

 • MM# 973625
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ0
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45E2SG

 • MM# 967726
 • Mã THÔNG SỐ SR6GA
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45E2LG

 • MM# 965220
 • Mã THÔNG SỐ SR4CB
 • Mã đặt hàng 10AX115S3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45I2SG

 • MM# 968082
 • Mã THÔNG SỐ SR6S8
 • Mã đặt hàng 10AX115S3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U1F45E1SG

 • MM# 967729
 • Mã THÔNG SỐ SR6GD
 • Mã đặt hàng 10AX115U1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45I3SG

 • MM# 965561
 • Mã THÔNG SỐ SR4N2
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40I2LG

 • MM# 965456
 • Mã THÔNG SỐ SR4K2
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40I2LG

 • MM# 968787
 • Mã THÔNG SỐ SR7CP
 • Mã đặt hàng 10AX115R3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45E3SG

 • MM# 968792
 • Mã THÔNG SỐ SR7CS
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40I2LG

 • MM# 965455
 • Mã THÔNG SỐ SR4K1
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H1F34I1SG

 • MM# 965538
 • Mã THÔNG SỐ SR4MD
 • Mã đặt hàng 10AX115H1F34I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45E2SG

 • MM# 973641
 • Mã THÔNG SỐ SRBJC
 • Mã đặt hàng 10AX115S3F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40E3SG

 • MM# 967723
 • Mã THÔNG SỐ SR6G7
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40E3LG

 • MM# 967722
 • Mã THÔNG SỐ SR6G6
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45E3SG

 • MM# 967103
 • Mã THÔNG SỐ SR5YD
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F40I3SG

 • MM# 967562
 • Mã THÔNG SỐ SR6BK
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R1F40E1SG

 • MM# 967097
 • Mã THÔNG SỐ SR5Y9
 • Mã đặt hàng 10AX115R1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S1F45I1SG

 • MM# 967725
 • Mã THÔNG SỐ SR6G9
 • Mã đặt hàng 10AX115S1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40E1SG

 • MM# 965459
 • Mã THÔNG SỐ SR4K5
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F40E1SG

 • MM# 967718
 • Mã THÔNG SỐ SR6G2
 • Mã đặt hàng 10AX115N1F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45I2LG

 • MM# 967106
 • Mã THÔNG SỐ SR5YF
 • Mã đặt hàng 10AX115U3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40E2LG

 • MM# 973632
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ5
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45I2LG

 • MM# 965219
 • Mã THÔNG SỐ SR4CA
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N1F45I1SG

 • MM# 965211
 • Mã THÔNG SỐ SR4C3
 • Mã đặt hàng 10AX115N1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45E2LG

 • MM# 968084
 • Mã THÔNG SỐ SR6SA
 • Mã đặt hàng 10AX115U3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45I2LG

 • MM# 965221
 • Mã THÔNG SỐ SR4CC
 • Mã đặt hàng 10AX115S3F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N4F45I3LG

 • MM# 968783
 • Mã THÔNG SỐ SR7CK
 • Mã đặt hàng 10AX115N4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S2F45I1SG

 • MM# 965218
 • Mã THÔNG SỐ SR4C9
 • Mã đặt hàng 10AX115S2F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45E3VG

 • MM# 967104
 • Mã THÔNG SỐ SR5YE
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34I3SG

 • MM# 967085
 • Mã THÔNG SỐ SR5XZ
 • Mã đặt hàng 10AX115H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45I2SG

 • MM# 967733
 • Mã THÔNG SỐ SR6GG
 • Mã đặt hàng 10AX115U3F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40E1SG

 • MM# 967547
 • Mã THÔNG SỐ SR6B5
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45E1SG

 • MM# 967092
 • Mã THÔNG SỐ SR5Y6
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U4F45E3VG

 • MM# 973645
 • Mã THÔNG SỐ SRBJG
 • Mã đặt hàng 10AX115U4F45E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40E2LG

 • MM# 967101
 • Mã THÔNG SỐ SR5YB
 • Mã đặt hàng 10AX115R3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45E2LG

 • MM# 967720
 • Mã THÔNG SỐ SR6G4
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S1F45E1SG

 • MM# 967102
 • Mã THÔNG SỐ SR5YC
 • Mã đặt hàng 10AX115S1F45E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45E2SG

 • MM# 965213
 • Mã THÔNG SỐ SR4C5
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H2F34E1SG

 • MM# 965208
 • Mã THÔNG SỐ SR4C2
 • Mã đặt hàng 10AX115H2F34E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40I1SG

 • MM# 968781
 • Mã THÔNG SỐ SR7CH
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40E3SG

 • MM# 967777
 • Mã THÔNG SỐ SR6HS
 • Mã đặt hàng 10AX115R4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R4F40I3LG

 • MM# 965559
 • Mã THÔNG SỐ SR4N0
 • Mã đặt hàng 10AX115R4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45E3LG

 • MM# 968083
 • Mã THÔNG SỐ SR6S9
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45I3SG

 • MM# 973642
 • Mã THÔNG SỐ SRBJD
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34I3LG

 • MM# 966311
 • Mã THÔNG SỐ SR59X
 • Mã đặt hàng 10AX115H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45E2LG

 • MM# 967557
 • Mã THÔNG SỐ SR6BF
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40E2SG

 • MM# 973633
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ6
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40I2SG

 • MM# 973627
 • Mã THÔNG SỐ SRBJ2
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U3F45E2SGE3

 • MM# 973644
 • Mã THÔNG SỐ SRBJF
 • Mã đặt hàng 10AX115U3F45E2SGE3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34I2LG

 • MM# 966309
 • Mã THÔNG SỐ SR59V
 • Mã đặt hàng 10AX115H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F45I2SG

 • MM# 967093
 • Mã THÔNG SỐ SR5Y7
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H3F34I2SG

 • MM# 965540
 • Mã THÔNG SỐ SR4MF
 • Mã đặt hàng 10AX115H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U1F45I1SG

 • MM# 965223
 • Mã THÔNG SỐ SR4CE
 • Mã đặt hàng 10AX115U1F45I1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S4F45I3LG

 • MM# 968790
 • Mã THÔNG SỐ SR7CQ
 • Mã đặt hàng 10AX115S4F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40I2SG

 • MM# 965460
 • Mã THÔNG SỐ SR4K6
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40I2SG

 • MM# 965457
 • Mã THÔNG SỐ SR4K3
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R3F40I2SG

 • MM# 965461
 • Mã THÔNG SỐ SR4K7
 • Mã đặt hàng 10AX115R3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N2F40E2LG

 • MM# 965557
 • Mã THÔNG SỐ SR4MY
 • Mã đặt hàng 10AX115N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115R2F40E2LG

 • MM# 968784
 • Mã THÔNG SỐ SR7CL
 • Mã đặt hàng 10AX115R2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45I2SG

 • MM# 973643
 • Mã THÔNG SỐ SRBJE
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115U2F45E2LG

 • MM# 965465
 • Mã THÔNG SỐ SR4KA
 • Mã đặt hàng 10AX115U2F45E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115H4F34E3SGE3

 • MM# 965453
 • Mã THÔNG SỐ SR4JZ
 • Mã đặt hàng 10AX115H4F34E3SGE3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F40E2SGE3

 • MM# 965215
 • Mã THÔNG SỐ SR4C6
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F40E2SGE3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115N3F45E2SGE3

 • MM# 965216
 • Mã THÔNG SỐ SR4C7
 • Mã đặt hàng 10AX115N3F45E2SGE3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Intel® Arria® 10 GX 1150 FPGA 10AX115S3F45E2SGE3

 • MM# 968081
 • Mã THÔNG SỐ SR6S7
 • Mã đặt hàng 10AX115S3F45E2SGE3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR6VT

SR4K5

SR4K4

SR4K3

SR4K2

SR4K1

SR4K0

SR6GG

SR4CE

SR6GF

SR6GE

SR4CC

SR4CB

SR6GD

SR4CA

SR6GB

SR6GA

SR4CG

SR4CF

SR6G7

SR4C5

SR4C4

SR6G6

SR6G5

SR4JZ

SR4C3

SR4JY

SR6G4

SR4C2

SR4K9

SR6G3

SR4JX

SR4K8

SR6G2

SR4K7

SR4K6

SR4C9

SR4KA

SR4C8

SR6G9

SR4C7

SR6G8

SR4C6

SR5XX

SR5Y9

SR5Y8

SR5Y7

SR5Y6

SRBJ9

SRBJ7

SR5YB

SRBJF

SR5YA

SRBJE

SR6S9

SRBJD

SR6S8

SRBJC

SRBJB

SR6S7

SR6BF

SRBJA

SR6S4

SR5XZ

SR7CR

SR7CQ

SR7CP

SR7CN

SR7CM

SR4MZ

SR4MY

SR7CL

SR7CK

SRBJ6

SRBJ5

SRBJ4

SRBJ3

SRBJ2

SR6B5

SRBJ0

SR7CS

SR4N0

SR7CJ

SR7CH

SR4N2

SR4N1

SR6HS

SR4MF

SR4ME

SR4MD

SR59X

SR59W

SR59V

SR59U

SR6SA

SR5YG

SR5YF

SR5YE

SRBJH

SR5YD

SR6BK

SRBJG

SR5YC

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.