Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm FPGA Intel® Arria® 10 GX
 • OffRoadmap Không
 • StatusCodeText Launched
 • BornOnDate 2013
 • LaunchDate Tuesday, December 29, 2020
 • Lithography 20 nm

Tài nguyên

 • LogicElements 320000
 • AdaptiveLogicModules 118730
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 474920
 • FabricIOPhaseLockLoops 16
 • EmbeddedMemoryMax 19.8 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 985
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 384
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 168
 • NRZTranscieverMax 24
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F672, F780, F1152

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F27E1HG

 • MM# 973571
 • SPECCode SRBGG
 • OrderingCode 10AX032E1F27E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27I1HG

 • MM# 965851
 • SPECCode SR4WD
 • OrderingCode 10AX032E2F27I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35I1HG

 • MM# 965493
 • SPECCode SR4L4
 • OrderingCode 10AX032H2F35I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34I3LG

 • MM# 965496
 • SPECCode SR4L7
 • OrderingCode 10AX032H4F34I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29E2SG

 • MM# 967165
 • SPECCode SR600
 • OrderingCode 10AX032E2F29E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34E3LG

 • MM# 966273
 • SPECCode SR58T
 • OrderingCode 10AX032H4F34E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34E1HG

 • MM# 965166
 • SPECCode SR4AV
 • OrderingCode 10AX032H2F34E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34E3VG

 • MM# 966274
 • SPECCode SR58U
 • OrderingCode 10AX032H4F34E3VG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35E3LG

 • MM# 965132
 • SPECCode SR49V
 • OrderingCode 10AX032H4F35E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29I2LG

 • MM# 965854
 • SPECCode SR4WG
 • OrderingCode 10AX032E2F29I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34I2LG

 • MM# 965494
 • SPECCode SR4L5
 • OrderingCode 10AX032H3F34I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29I2LG

 • MM# 967168
 • SPECCode SR603
 • OrderingCode 10AX032E3F29I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F35I1HG

 • MM# 965407
 • SPECCode SR4HP
 • OrderingCode 10AX032H1F35I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34I3VG

 • MM# 967672
 • SPECCode SR6ER
 • OrderingCode 10AX032H4F34I3VG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35E1HG

 • MM# 973577
 • SPECCode SRBGN
 • OrderingCode 10AX032H2F35E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34E2SG

 • MM# 965168
 • SPECCode SR4AX
 • OrderingCode 10AX032H3F34E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29E2SG

 • MM# 965125
 • SPECCode SR49N
 • OrderingCode 10AX032E3F29E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29E2LG

 • MM# 973574
 • SPECCode SRBGK
 • OrderingCode 10AX032E2F29E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34E2LG

 • MM# 967571
 • SPECCode SR6BU
 • OrderingCode 10AX032H3F34E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35E2SG

 • MM# 965129
 • SPECCode SR49S
 • OrderingCode 10AX032H3F35E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35E3SG

 • MM# 965497
 • SPECCode SR4L8
 • OrderingCode 10AX032H4F35E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35I2SG

 • MM# 967639
 • SPECCode SR6DT
 • OrderingCode 10AX032H2F35I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F34I1HG

 • MM# 965491
 • SPECCode SR4L2
 • OrderingCode 10AX032H1F34I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29E3SG

 • MM# 967638
 • SPECCode SR6DS
 • OrderingCode 10AX032E4F29E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35I2LG

 • MM# 967553
 • SPECCode SR6BB
 • OrderingCode 10AX032H2F35I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27I2SG

 • MM# 973573
 • SPECCode SRBGJ
 • OrderingCode 10AX032E2F27I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34E3SG

 • MM# 965169
 • SPECCode SR4AY
 • OrderingCode 10AX032H4F34E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29I3SG

 • MM# 973576
 • SPECCode SRBGM
 • OrderingCode 10AX032E4F29I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35I3LG

 • MM# 973579
 • SPECCode SRBGQ
 • OrderingCode 10AX032H4F35I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34I2LG

 • MM# 965408
 • SPECCode SR4HQ
 • OrderingCode 10AX032H2F34I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35I2LG

 • MM# 965130
 • SPECCode SR49T
 • OrderingCode 10AX032H3F35I2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27E2SG

 • MM# 967636
 • SPECCode SR6DQ
 • OrderingCode 10AX032E3F27E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F35E1HG

 • MM# 966136
 • SPECCode SR54S
 • OrderingCode 10AX032H1F35E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27E3SG

 • MM# 967169
 • SPECCode SR604
 • OrderingCode 10AX032E4F27E3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29I3LG

 • MM# 965406
 • SPECCode SR4HN
 • OrderingCode 10AX032E4F29I3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27I2SG

 • MM# 967167
 • SPECCode SR602
 • OrderingCode 10AX032E3F27I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29E2LG

 • MM# 965124
 • SPECCode SR49M
 • OrderingCode 10AX032E3F29E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F29I1HG

 • MM# 965162
 • SPECCode SR4AR
 • OrderingCode 10AX032E1F29I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F29E1HG

 • MM# 965331
 • SPECCode SR4FH
 • OrderingCode 10AX032E1F29E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35I3SG

 • MM# 965409
 • SPECCode SR4HR
 • OrderingCode 10AX032H4F35I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35E2LG

 • MM# 966270
 • SPECCode SR58Q
 • OrderingCode 10AX032H2F35E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27I3SG

 • MM# 965165
 • SPECCode SR4AU
 • OrderingCode 10AX032E4F27I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29I2SG

 • MM# 967637
 • SPECCode SR6DR
 • OrderingCode 10AX032E3F29I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35E2SG

 • MM# 965492
 • SPECCode SR4L3
 • OrderingCode 10AX032H2F35E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34I3SG

 • MM# 965131
 • SPECCode SR49U
 • OrderingCode 10AX032H4F34I3SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F27I1HG

 • MM# 965405
 • SPECCode SR4HM
 • OrderingCode 10AX032E1F27I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34E2LG

 • MM# 967550
 • SPECCode SR6B8
 • OrderingCode 10AX032H2F34E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27E1HG

 • MM# 965122
 • SPECCode SR49K
 • OrderingCode 10AX032E2F27E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34E2SG

 • MM# 965126
 • SPECCode SR49P
 • OrderingCode 10AX032H2F34E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27E2SG

 • MM# 965848
 • SPECCode SR4WC
 • OrderingCode 10AX032E2F27E2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29E3LG

 • MM# 965853
 • SPECCode SR4WH
 • OrderingCode 10AX032E4F29E3LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34I2SG

 • MM# 965495
 • SPECCode SR4L6
 • OrderingCode 10AX032H3F34I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29I1HG

 • MM# 965852
 • SPECCode SR4WF
 • OrderingCode 10AX032E2F29I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34I1HG

 • MM# 965167
 • SPECCode SR4AW
 • OrderingCode 10AX032H2F34I1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34I2SG

 • MM# 965128
 • SPECCode SR49R
 • OrderingCode 10AX032H2F34I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29I2SG

 • MM# 967166
 • SPECCode SR601
 • OrderingCode 10AX032E2F29I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F34E1HG

 • MM# 965355
 • SPECCode SR4G5
 • OrderingCode 10AX032H1F34E1HG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35E2LG

 • MM# 967640
 • SPECCode SR6DU
 • OrderingCode 10AX032H3F35E2LG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35I2SG

 • MM# 973578
 • SPECCode SRBGP
 • OrderingCode 10AX032H3F35I2SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29E1HG

 • MM# 965850
 • SPECCode SR4WE
 • OrderingCode 10AX032E2F29E1HG
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECC Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • PCode Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • HTS Khác nhau tùy theo sản phẩm

Thông tin PCN/MDDS

SR6BB

SR4FH

SR49V

SR49U

SR49T

SR49K

SR4AR

SR6ER

SR49S

SR49R

SR4AY

SR6B8

SR4AX

SR49P

SR4AW

SR4AV

SR49N

SR49M

SR4AU

SR6DT

SR6DS

SR6DR

SR6DQ

SR6DU

SR600

SR4HR

SR4HQ

SR4HP

SR604

SR4HN

SR603

SR4HM

SR602

SR601

SRBGK

SRBGJ

SRBGG

SR4L8

SR4L7

SRBGQ

SRBGP

SRBGN

SRBGM

SR54S

SR58U

SR58T

SR4L6

SR4L5

SR4L4

SR4L3

SR4L2

SR4WH

SR4WG

SR4WF

SR4G5

SR4WE

SR4WD

SR4WC

SR58Q

SR6BU

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật