Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 220000
 • AdaptiveLogicModules 83730
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 334920
 • FabricIOPhaseLockLoops 12
 • EmbeddedMemoryMax 12.8 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 192
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 288
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 120
 • NRZTranscieverMax 12
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions U484, F672, F780

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27I1HG

 • MM# 973558
 • Mã THÔNG SỐ SRBG3
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F27I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27I2LG

 • MM# 973559
 • Mã THÔNG SỐ SRBG4
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19M3SG

 • MM# 967152
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZM
 • Mã đặt hàng 10AX022C4U19M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29E3SG

 • MM# 967630
 • Mã THÔNG SỐ SR6DJ
 • Mã đặt hàng 10AX022E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29I2LG

 • MM# 967629
 • Mã THÔNG SỐ SR6DH
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29E2SG

 • MM# 965153
 • Mã THÔNG SỐ SR4AG
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F27E3LG

 • MM# 973560
 • Mã THÔNG SỐ SRBG5
 • Mã đặt hàng 10AX022E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C3U19I2LG

 • MM# 967059
 • Mã THÔNG SỐ SR5X8
 • Mã đặt hàng 10AX022C3U19I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C3U19E2LG

 • MM# 967628
 • Mã THÔNG SỐ SR6DG
 • Mã đặt hàng 10AX022C3U19E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19E3VG

 • MM# 973557
 • Mã THÔNG SỐ SRBG2
 • Mã đặt hàng 10AX022C4U19E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F27E3SG

 • MM# 965155
 • Mã THÔNG SỐ SR4AJ
 • Mã đặt hàng 10AX022E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29I3LG

 • MM# 965393
 • Mã THÔNG SỐ SR4H9
 • Mã đặt hàng 10AX022E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27E2SG

 • MM# 965324
 • Mã THÔNG SỐ SR4FA
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19E3LG

 • MM# 973555
 • Mã THÔNG SỐ SRBG0
 • Mã đặt hàng 10AX022C4U19E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F27I3SG

 • MM# 965326
 • Mã THÔNG SỐ SR4FC
 • Mã đặt hàng 10AX022E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C3U19E2SG

 • MM# 967057
 • Mã THÔNG SỐ SR5X6
 • Mã đặt hàng 10AX022C3U19E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29E3LG

 • MM# 965156
 • Mã THÔNG SỐ SR4AK
 • Mã đặt hàng 10AX022E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19I3SG

 • MM# 967151
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZL
 • Mã đặt hàng 10AX022C4U19I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27E2LG

 • MM# 965390
 • Mã THÔNG SỐ SR4H6
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29E1HG

 • MM# 967153
 • Mã THÔNG SỐ SR5ZN
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19E3SG

 • MM# 973556
 • Mã THÔNG SỐ SRBG1
 • Mã đặt hàng 10AX022C4U19E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F27I3LG

 • MM# 965325
 • Mã THÔNG SỐ SR4FB
 • Mã đặt hàng 10AX022E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27I2SG

 • MM# 965391
 • Mã THÔNG SỐ SR4H7
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29I1HG

 • MM# 965392
 • Mã THÔNG SỐ SR4H8
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19I3LG

 • MM# 965322
 • Mã THÔNG SỐ SR4F8
 • Mã đặt hàng 10AX022C4U19I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29M3SG

 • MM# 965552
 • Mã THÔNG SỐ SR4MT
 • Mã đặt hàng 10AX022E4F29M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29I2SG

 • MM# 965154
 • Mã THÔNG SỐ SR4AH
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F29E2LG

 • MM# 965152
 • Mã THÔNG SỐ SR4AF
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19I3VG

 • MM# 965091
 • Mã THÔNG SỐ SR48P
 • Mã đặt hàng 10AX022C4U19I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E3F27E1HG

 • MM# 965323
 • Mã THÔNG SỐ SR4F9
 • Mã đặt hàng 10AX022E3F27E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022E4F29I3SG

 • MM# 965111
 • Mã THÔNG SỐ SR498
 • Mã đặt hàng 10AX022E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C3U19I2SG

 • MM# 967060
 • Mã THÔNG SỐ SR5X9
 • Mã đặt hàng 10AX022C3U19I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Arria® 10 GX 220 FPGA 10AX022C4U19A3SG

 • MM# 984380
 • Mã THÔNG SỐ SRERN
 • Mã đặt hàng 10AX022C4U19A3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4FC

SR4FB

SR4FA

SR6DJ

SR6DH

SR6DG

SR4F8

SR4H9

SR4H8

SR4H7

SR4H6

SR5ZN

SR5ZM

SR5ZL

SR4F9

SR5X9

SR5X8

SR5X6

SR498

SRBG5

SRBG4

SR4AK

SR4AJ

SR4MT

SR4AH

SR4AG

SR4AF

SRBG3

SRBG2

SRBG1

SR48P

SRBG0

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.