Intel® Stratix® 10 GX 1660 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 1679000
 • AdaptiveLogicModules 569200
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 2276800
 • FabricIOPhaseLockLoops 16
 • EmbeddedMemoryMax 129 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 3326
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR, DDR2, DDR3, DDR4, HMC, MoSys, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

 • UserIOMax 688
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 336
 • NRZTranscieverMax 48
 • NRZDataRateMax 28.3 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3, 100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • HyperRegisters
 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F1760

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 GX 1660 FPGA 1SG166HN1F43I1VGAS

 • MM# 999T4X
 • Mã THÔNG SỐ SRH1S
 • Mã đặt hàng 1SG166HN1F43I1VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 GX 1660 FPGA 1SG166HN2F43I2VGAS

 • MM# 999K6C
 • Mã THÔNG SỐ SRGLA
 • Mã đặt hàng 1SG166HN2F43I2VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 GX 1660 FPGA 1SG166HN1F43I2VGAS

 • MM# 999T50
 • Mã THÔNG SỐ SRH1U
 • Mã đặt hàng 1SG166HN1F43I2VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 GX 1660 FPGA 1SG166HN2F43I1VGAS

 • MM# 999T51
 • Mã THÔNG SỐ SRH1V
 • Mã đặt hàng 1SG166HN2F43I1VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 GX 1660 FPGA 1SG166HN3F43I3VGAS

 • MM# 999T53
 • Mã THÔNG SỐ SRH1X
 • Mã đặt hàng 1SG166HN3F43I3VGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 GX 1660 FPGA 1SG166HN2F43I2LGAS

 • MM# 999T52
 • Mã THÔNG SỐ SRH1W
 • Mã đặt hàng 1SG166HN2F43I2LGAS
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 GX 1660 FPGA 1SG166HN1F43I2LGAS

 • MM# 999T4Z
 • Mã THÔNG SỐ SRH1T
 • Mã đặt hàng 1SG166HN1F43I2LGAS
 • Stepping B0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRH1X

SRH1W

SRH1V

SRGLA

SRH1U

SRH1T

SRH1S

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.