Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 378000
 • AdaptiveLogicModules 128160
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 512640
 • FabricIOPhaseLockLoops 8
 • EmbeddedMemoryMax 32 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 648
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardProcessorSystem Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

 • UserIOMax 392
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 192
 • NRZTranscieverMax 24
 • NRZDataRateMax 28.9 Gbps
 • PAM4TrascieverMax 12
 • PAM4DataRateMax 57.8 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • HyperRegisters
 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F1152

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35E2VG

 • MM# 999LFC
 • Mã THÔNG SỐ SRGNV
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35E2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35I3VG

 • MM# 999LGN
 • Mã THÔNG SỐ SRGNZ
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35I3VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35E2LG

 • MM# 999LDK
 • Mã THÔNG SỐ SRGNL
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35E2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2VGBK

 • MM# 99A735
 • Mã THÔNG SỐ SRK82
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2VGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I1VGBK

 • MM# 99A733
 • Mã THÔNG SỐ SRK80
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I1VGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2VG

 • MM# 999LDT
 • Mã THÔNG SỐ SRGNN
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2LGBK

 • MM# 99A734
 • Mã THÔNG SỐ SRK81
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2LGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I1VG

 • MM# 999LF6
 • Mã THÔNG SỐ SRGNR
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2VG

 • MM# 999LF7
 • Mã THÔNG SỐ SRGNS
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35E2LG

 • MM# 999LDZ
 • Mã THÔNG SỐ SRGNQ
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35E2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2LGBK

 • MM# 99A731
 • Mã THÔNG SỐ SRK7Y
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2LGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35E3VG

 • MM# 999LFP
 • Mã THÔNG SỐ SRGNX
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35E3VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35I3VGBK

 • MM# 99A736
 • Mã THÔNG SỐ SRK83
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35I3VGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35E1VG

 • MM# 999LDJ
 • Mã THÔNG SỐ SRGNK
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35E1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35E3XG

 • MM# 999LF8
 • Mã THÔNG SỐ SRGNT
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35E3XG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35I3XG

 • MM# 999LF9
 • Mã THÔNG SỐ SRGNU
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35I3XG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I1VG

 • MM# 999LDL
 • Mã THÔNG SỐ SRGNM
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2LG

 • MM# 999LGP
 • Mã THÔNG SỐ SRGP0
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35E1VG

 • MM# 999LDX
 • Mã THÔNG SỐ SRGNP
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35E1VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35E2VG

 • MM# 999LFK
 • Mã THÔNG SỐ SRGNW
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35E2VG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I1VGBK

 • MM# 99A730
 • Mã THÔNG SỐ SRK7X
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I1VGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2VGBK

 • MM# 99A732
 • Mã THÔNG SỐ SRK7Z
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2VGBK
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2LG

 • MM# 999LG4
 • Mã THÔNG SỐ SRGNY
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2LG
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH3F35I3VGAS

 • MM# 999RPF
 • Mã THÔNG SỐ SRH1N
 • Mã đặt hàng 1ST040EH3F35I3VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2LGAS

 • MM# 999RP0
 • Mã THÔNG SỐ SRH1H
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2LGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I1VGAS

 • MM# 999RNZ
 • Mã THÔNG SỐ SRH1G
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I1VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2VGAS

 • MM# 999RPD
 • Mã THÔNG SỐ SRH1M
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH1F35I2VGAS

 • MM# 999RP7
 • Mã THÔNG SỐ SRH1J
 • Mã đặt hàng 1ST040EH1F35I2VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I1VGAS

 • MM# 999RPA
 • Mã THÔNG SỐ SRH1K
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I1VGAS
 • Stepping A0

Intel® Stratix® 10 TX 400 FPGA 1ST040EH2F35I2LGAS

 • MM# 999RPC
 • Mã THÔNG SỐ SRH1L
 • Mã đặt hàng 1ST040EH2F35I2LGAS
 • Stepping A0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRH1G

SRGP0

SRGNZ

SRGNY

SRGNX

SRGNW

SRGNV

SRGNM

SRGNL

SRH1N

SRGNK

SRH1M

SRH1L

SRH1K

SRK7X

SRH1J

SRK7Y

SRK7Z

SRH1H

SRGNU

SRGNT

SRGNS

SRGNR

SRK80

SRGNQ

SRK81

SRGNP

SRK82

SRGNN

SRK83

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.