Intel® JHL8540 Thunderbolt™ 4 Controller

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số I/O

  • Cấu hình cổng Dual
  • Cấu hình PCI Express x4 Gen3
    capabilities: ACS, FPB, PTM, P2P, 128b payload

  • Cổng Màn Hình 2 DP Sink, 1 DP SRC, DP1.4a tunnel/re-drive
    x1/x2/x4 1.62/2.7/5.4/8.1

Thông số gói

  • Kích thước gói 10.7*10.7
  • Tùy chọn nhiệt độ mở rộng Không

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.