Máy ảnh theo dõi Intel® RealSense™ T265

Thông số kỹ thuật

Điều kiện vận hành

  • Độ Phân Giải Độ Sâu và FPS 848 X 800
  • Độ Sâu Trường Nhìn D:163

Thông tin bổ sung

Cấu phần

  • Cảm Biến RGB Không
  • Môđun Theo Dõi

Thông số kỹ thuật mô-đun

  • Kích thước 108mmx24.5mmx12.5mm
  • Nguồn điện 1.5 W
  • Loại hệ thống giao diện USB 3

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.