Máy ảnh đo độ sâu Intel® RealSense™ D435i

Thông số kỹ thuật

Điều kiện vận hành

  • Tầm Hoạt Động (Min-Max) ~.3m - 3m
  • Độ Phân Giải Độ Sâu và FPS 1280x720 30fps
  • Độ Sâu Trường Nhìn H:87 V:58

Thông tin bổ sung

Cấu phần

  • Cảm Biến RGB
  • Môđun Theo Dõi Không

Thông số kỹ thuật mô-đun

  • Kích thước 90mx25mx25m (Camera)
  • Loại hệ thống giao diện USB 3

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Firmware cho dòng sản phẩm Intel® RealSense™ D400

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.