Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 Controller

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Có sẵn Tùy chọn nhúng Không
 • Mô tả + Thunderbolt™/USB4 peripheral support at 40G
  + Native USB Type-C interface capabilities: USB2, USB3 (10G), DP1.4 Alt-mode
  + Tunneling capabilities (32G PCIe, USB3(10G), 2 displays (up to DP1.4)
  + Other native interfaces: x1 PCIe 8GT/s, 1x USB3 (10G)

Thông số I/O

 • Cấu hình cổng Quad

Thông số gói

 • Kích thước gói 10.7 x 10.7
 • Tùy chọn nhiệt độ mở rộng Không

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 Controller, Quad Port Device, FC-CSP, T&R

 • MM# 999H10
 • Mã THÔNG SỐ SLN6V
 • Mã đặt hàng JHL8440
 • Stepping B0

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 Controller, Quad Port Device, FC-CSP, Tray

 • MM# 999H0Z
 • Mã THÔNG SỐ SLN6U
 • Mã đặt hàng JHL8440
 • Stepping B0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 4A994
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLN6V

SLN6U

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.