Intel® JHL8040R Thunderbolt™ 4 Retimer

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số I/O

 • Cấu hình cổng Single
 • Cổng Màn Hình 1.4

Thông số gói

 • Kích thước gói 6x6mm

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® JHL8040R Thunderbolt™ 4 Retimer, Tray

 • MM# 9999H1
 • Mã THÔNG SỐ SLMN6
 • Mã đặt hàng JHL8040R
 • Stepping A1

Intel® JHL8040R Thunderbolt™ 4 Retimer, T&R

 • MM# 9999H2
 • Mã THÔNG SỐ SLMN7
 • Mã đặt hàng JHL8040R
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 4A994
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLMN7

SLMN6

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.