Intel® Omni-Path Director Switch Leaf Module 100 Series 48 Port

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Leaf module for Intel® OPA Director Class Switches, supporting up to 48 external ports per leaf module. Hot swappable.

Thông số nối mạng

  • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 100Gbps

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Omni-Path Director Switch Leaf Module 100 Series 48 port 100SWDLF48D

  • MM# 961904
  • Mã đặt hàng 100SWDLF48D

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620020

Thông tin PCN/MDDS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.