Intel® Home Wi-Fi Chipset WAV600 Series

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Có sẵn Tùy chọn nhúng Không
 • Mô tả The Intel® Home Wi-Fi Chipset WAV600 Series is an advanced 5GHz or 2.4GHz or 5GHz+2.4Ghz concurrent 802.11ax Baseband/PHY/RF chip, targeting routers, gateways and range extenders.

Thông số gói

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Home Wi-Fi Chipset WAV614

 • MM# 999CHF
 • Mã THÔNG SỐ SLN24
 • Mã đặt hàng WAV614A1MC
 • Stepping A1

Intel® Home Wi-Fi Chipset WAV624

 • MM# 999CHG
 • Mã THÔNG SỐ SLN25
 • Mã đặt hàng WAV624A1MC
 • Stepping A1

Intel® Home Wi-Fi Chipset WAV654

 • MM# 999CJT
 • Mã THÔNG SỐ SLN23
 • Mã đặt hàng WAV654A1MC
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992CN3
 • CCATS G162780
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLN24

SLN23

SLN25

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Hỗ trợ socket

Đế cắm là thành phần cung cấp các kết nối cơ và điện giữa bộ xử lý và bo mạch chủ.