8x2.5 inch Hot Swap SAS/NVMe COMBO Drive Bay Kit AUP8X25S3NVDK

0 Retailers X

Specifications

Supplemental Information

  • Mô tả 8x2.5” Hot Swap PCIe NVMe SFF COMBO Drive Bay Kit

Ordering and Compliance

Ordering and spec information

8x2.5 inch Hot Swap SAS/NVMe COMBO Drive Bay Kit AUP8X25S3NVDK, Single

  • MM# 953393
  • Mã đặt hàng AUP8X25S3NVDK

Trade compliance information

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G157815L2
  • US HTS 8473305100

PCN/MDDS Information

Compatible Products

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Product Name Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP SortOrder Compare
All | None
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P Không 205 W

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Product Name Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ SortOrder Compare
All | None
Khung vỏ máy chủ Intel® P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal

Drivers and Software

Latest Drivers & Software

Downloads Available:
All

Name

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.