8-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08080

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Accessory 8-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC. Connects 8x NVMe drives.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

8-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08080, Single

  • MM# 958242
  • Mã đặt hàng AXXP3SWX08080

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 54496
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 54503
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 54511
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 54533
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 54540
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 54541
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 54549
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 54556
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 54578

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 55343
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 55345
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 55347
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 55348
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 55349
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 55353

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.