8-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08080

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Card gắn thêm
 • Tên mã Wolf Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q3'17
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo SB X8 8 Port Switch AIC
  This switch AIC is used to increase the number of PCIe SSD drives within the system by 8.
  The 8 Drive Switch is a full height form factor PCIe card.

  Additional Required Accessory:
  One of the following cable kits is required to connect the 8 port switch to the HSBP in R2208, R2208+8 and R2224 systems:
  A2U8PSWCXCXK1
  A2U8PSWCXCXK2
  A2U8PSWCXCXK3

 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Monday, July 11, 2022

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Accessory 8-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC. Connects 8x NVMe drives.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

8-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08080, Single

 • MM# 958242
 • Mã đặt hàng AXXP3SWX08080
 • ID Nội dung MDDS 798449

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62907
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62909
Intel® Server Board S2600WF0R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62911
Intel® Server Board S2600WFQR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62912
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62913
Intel® Server Board S2600WFTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62917

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Windows* dành cho Thiết bị chuyển mạch Intel® PCIe*

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.