Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4600

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4600

240GB, 2.5in SATA 6Gb/giây, 3D1, TLC
0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật về hiệu năng

 • SequentialReadMB 500 MB/s
 • SequentialWriteMB 260 MB/s
 • RandomRead100PctSpan 72000 IOPS
 • RandomWrite100PctSpan 38000 IOPS
 • LatencyReadUS 36 µs
 • LatencyWriteUS 36 µs
 • SSDPowerActive 3.1W
 • SSDPowerIdle 0.9W

Độ tin cậy

 • VibrationOperating 2.17 GRMS
 • VibrationNonOperating 3.13 GRMS
 • SSDShock 1000 G/0.5 msec
 • OperatingTemperature 0°C to 70°C
 • OperatingTemperatureMax 70 °C
 • OperatingTemperatureMin 0 °C
 • SSDEnduranceRating 1.40 PBW
 • MTBF 2 million hours
 • UBER 1 sector per 10^17 bits read
 • WarrantyLengthYears 5 yrs

Thông tin bổ sung

Thông số gói

 • SSDFormFactor 2.5" 7mm
 • SSDInterface SATA 3.0 6Gb/S

Các công nghệ tiên tiến

 • EPLDP
 • SSDHardwareEncryption AES 256 bit
 • SSDHighEnduranceTechnology Không
 • SSDTemperatureMonitoring
 • EndToEndDataProtection
 • SmartResponseTechVersion Không
 • RapidStartTechVersion Không
 • RemoteSecureEraseTechVersion Không

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

FRONT

Các sản phẩm tương thích

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm StatusCodeText FormFactor ServerSystemType SupportedCPUSocket Embedded MaxTDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPLR 52539
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPSR 52547

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật