Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung
Số lượng QPI Links
Dòng sản phẩm tương thích
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Có các hệ thống tích hợp
BMC tích hợp với IPMI
Bo mạch dễ Lắp
TDP
Các hạng mục kèm theo
Bo mạch chipset
Thị trường đích
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP
Tình trạng
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Launched
Ngày phát hành
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Q1'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Q3'20
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Dual Processor Board Extended Warranty
Số lượng QPI Links
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 2
Dòng sản phẩm tương thích
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Intel® Xeon® Processor E5-2600 v4 Family
Kiểu hình thức của bo mạch
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Custom 6.4" x 17.7"
Kiểu hình thức của khung vỏ
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Rack
Chân cắm
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Socket R3
Có các hệ thống tích hợp
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Không
BMC tích hợp với IPMI
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR IPMI 2.0
Bo mạch dễ Lắp
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 160 W
Các hạng mục kèm theo
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR OEM 10 pack includes (10) Intel® Server Board S2600KPFR
Bo mạch chipset
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Chipset Intel® C612
Thị trường đích
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR High Performance Computing

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bảng dữ liệu
Mô tả
URL thông tin bổ sung
Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Không
Bảng dữ liệu
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Xem ngay
Mô tả
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR A high-density server board supporting two Intel® Xeon® processor E5-2600 V3 family, InfiniBand* FDR, and eight DIMMs with one DIMM per Channel designed for higher memory bandwidth; an ideal option for high-performance computing and datacenter deployment.
URL thông tin bổ sung
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Xem ngay

Thông số bộ nhớ

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Các loại bộ nhớ
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Băng thông bộ nhớ tối đa
Phần mở rộng địa chỉ vật lý
Số DIMM Tối Đa
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 512 GB
Các loại bộ nhớ
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR DDR4-1600/1866/2133
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 8
Băng thông bộ nhớ tối đa
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 153.6 GB/s
Phần mở rộng địa chỉ vật lý
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 46-bit
Số DIMM Tối Đa
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 8
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa tích hợp
Đầu ra đồ họa
Đồ họa rời
Đồ họa tích hợp
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Đầu ra đồ họa
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR VGA
Đồ họa rời
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Supported

Các tùy chọn mở rộng

Số cổng PCI Express tối đa
Phiên bản PCI Express
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Khe Cắm Đứng 1: Tổng Số Làn
Khe Cắm Đứng 2: Tổng Số Làn
Khe Cắm Đứng 3: Tổng Số Làn
Số cổng PCI Express tối đa
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 64
Phiên bản PCI Express
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 3.0
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 1
Khe Cắm Đứng 1: Tổng Số Làn
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 16
Khe Cắm Đứng 2: Tổng Số Làn
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 16
Khe Cắm Đứng 3: Tổng Số Làn
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 24

Thông số I/O

Số cổng USB
Phiên bản chỉnh sửa USB
Tổng số cổng SATA
Cấu hình RAID
Số cổng nối tiếp
Số cổng LAN
Mạng LAN Tích hợp
InfiniBand* tích hợp
Số cổng USB
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 4
Phiên bản chỉnh sửa USB
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 2.0
Tổng số cổng SATA
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 5
Cấu hình RAID
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Up to SW Raid 5 (ESRT2 or RSTE)
Số cổng nối tiếp
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 1
Số cổng LAN
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 2
Mạng LAN Tích hợp
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 2x 1-GbE
InfiniBand* tích hợp
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR

Thông số gói

Cấu hình CPU tối đa
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Cấu hình CPU tối đa
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR 2
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR No

Các công nghệ tiên tiến

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Trình quản lý nút Intel®
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel®
Công nghệ gia tốc nhập/xuất Intel®
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Trình quản lý nút Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Công nghệ gia tốc nhập/xuất Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR

Bảo mật & độ tin cậy

Intel® AES New Instructions
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Intel® AES New Instructions
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Không

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.