Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Dung lượng
Tình trạng
Ngày phát hành
Loại Thuật In Thạch Bản
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) Intel® SSD DC dòng S3610
Dung lượng
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 400 GB
Tình trạng
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) Discontinued
Ngày phát hành
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) Q1'15
Loại Thuật In Thạch Bản
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 20 nm

Hiệu năng

Đọc tuần tự (tối đa)
Ghi tuần tự (tối đa)
Đọc ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)
Ghi ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)
Độ trễ - Đọc
Độ trễ - Ghi
Năng lượng - Hoạt động
Năng lượng - Chạy không
Đọc tuần tự (tối đa)
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 550 MB/s
Ghi tuần tự (tối đa)
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 400 MB/s
Đọc ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 84000 IOPS
Ghi ngẫu nhiên (Dung lượng 100%)
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 25000 IOPS
Độ trễ - Đọc
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 55 µs
Độ trễ - Ghi
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 66 µs
Năng lượng - Hoạt động
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 4.3 W
Năng lượng - Chạy không
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 0.6 W

Độ tin cậy

Rung - Vận hành
Rung - Không vận hành
Sốc (vận hành và không vận hành)
Phạm vi nhiệt độ vận hành
Thời gian trung bình giữa những lần thất bại (MTBF)
Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER)
Thời hạn bảo hành
Rung - Vận hành
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 2.17 GRMS (5-700Hz)
Rung - Không vận hành
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 3.13 GRMS (5-800Hz)
Sốc (vận hành và không vận hành)
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 1,000 G/0.5 ms
Phạm vi nhiệt độ vận hành
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 0°C to 70°C
Thời gian trung bình giữa những lần thất bại (MTBF)
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 2000000
Tỷ lệ lỗi bit Không thể sửa được (UBER)
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 1 sector per 10^17 bits read
Thời hạn bảo hành
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 5 yrs

Thông tin bổ sung

Bảng dữ liệu
Tóm lược về Sản phẩm
Bảng dữ liệu
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) Xem ngay
Tóm lược về Sản phẩm
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) Xem ngay

Thông số gói

Trọng lượng
Hệ số hình dạng
Giao diện
Trọng lượng
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 82 grams +-2 grams
Hệ số hình dạng
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) 2.5" 7mm
Giao diện
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) SATA 3.0 6Gb/S

Các công nghệ tiên tiến

Bảo vệ dữ liệu mất mát năng lượng được nâng cao
Mã hóa phần cứng
Công nghệ chịu đựng cao (HET)
Theo dõi và ghi nhật ký nhiệt độ
Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối
Bảo vệ dữ liệu mất mát năng lượng được nâng cao
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC)
Mã hóa phần cứng
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC) AES 256 bit
Công nghệ chịu đựng cao (HET)
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC)
Theo dõi và ghi nhật ký nhiệt độ
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC)
Bảo vệ dữ liệu đầu cuối-đầu cuối
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3610 (400GB, 2,5 in SATA 6Gb/giây, 20 nm, MLC)

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.