Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Sự ngắt quãng được mong đợi
EOL thông báo
Đơn hàng cuối cùng
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung
Số lượng QPI Links
Dòng sản phẩm tương thích
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Có các hệ thống tích hợp
BMC tích hợp với IPMI
Bo mạch dễ Lắp
TDP
Các hạng mục kèm theo
Bo mạch chipset
Thị trường đích
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP
Tình trạng
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Discontinued
Ngày phát hành
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Q2'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Q4'16
EOL thông báo
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Sunday, October 30, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Sunday, April 30, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Thursday, August 31, 2017
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Single Processor Board Extended Warranty
Số lượng QPI Links
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 0
Dòng sản phẩm tương thích
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Intel® Xeon® Processor E3-1200 v4 Family
Kiểu hình thức của bo mạch
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS uATX
Kiểu hình thức của khung vỏ
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Rack or Pedestal
Chân cắm
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS LGA1150
Có các hệ thống tích hợp
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
BMC tích hợp với IPMI
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS IPMI 2.0
Bo mạch dễ Lắp
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
TDP
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 95 W
Các hạng mục kèm theo
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS (1) Intel® Server Board S1200V3RPS with (4) SATA Cables (1) I/O Shield (1) Intel® Server Deployment & Management DVD (1) Attention document and (1) Quick Start User’s Guide. Note: the OEM 10 Pack does not ship with included items.
Bo mạch chipset
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Chipset C222 Intel®
Thị trường đích
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Small Business/1st Server

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bảng dữ liệu
Mô tả
URL thông tin bổ sung
Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Bảng dữ liệu
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Xem ngay
Mô tả
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS An entry-level one socket board with Intel® C222 chipset, supporting one Intel® Xeon® Processor E3-1200 family, 4 UDIMMs at up to 1600MHz and dual integrated Intel® Ethernet Controller.
URL thông tin bổ sung
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Xem ngay

Thông số bộ nhớ

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Các loại bộ nhớ
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Băng thông bộ nhớ tối đa
Phần mở rộng địa chỉ vật lý
Số DIMM Tối Đa
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Loại DIMM
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 32 GB
Các loại bộ nhớ
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS DDR3L ECC UDIMM 1333/1600
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 2
Băng thông bộ nhớ tối đa
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 25.6 GB/s
Phần mở rộng địa chỉ vật lý
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 40-bit
Số DIMM Tối Đa
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 4
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Loại DIMM
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS UDIMM

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa tích hợp
Đầu ra đồ họa
Đồ họa rời
Đồ họa tích hợp
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Đầu ra đồ họa
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS VGA
Đồ họa rời
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Supported

Các tùy chọn mở rộng

Số cổng PCI Express tối đa
Phiên bản PCI Express
PCIe x8 thế hệ 3
PCIe x1 thế Hệ 2.x
PCIe x4 thế Hệ 2.x
PCIe x8 thế Hệ 2.x
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Số cổng PCI Express tối đa
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 16
Phiên bản PCI Express
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 3.0
PCIe x8 thế hệ 3
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 1
PCIe x1 thế Hệ 2.x
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 1
PCIe x4 thế Hệ 2.x
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 1
PCIe x8 thế Hệ 2.x
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 1
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 0

Thông số I/O

Số cổng USB
Phiên bản chỉnh sửa USB
Tổng số cổng SATA
Cấu hình RAID
Số cổng nối tiếp
Số cổng LAN
Mạng LAN Tích hợp
Firewire
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
Cổng SAS tích hợp
InfiniBand* tích hợp
Số cổng USB
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 4
Phiên bản chỉnh sửa USB
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 3.0
Tổng số cổng SATA
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 6
Cấu hình RAID
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Software RAID RST (0,1,10,5) and ESRT2 (0,1,10)
Số cổng nối tiếp
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 1
Số cổng LAN
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 2
Mạng LAN Tích hợp
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 2x 1GbE
Firewire
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Cổng SAS tích hợp
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 0
InfiniBand* tích hợp
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không

Thông số gói

Cấu hình CPU tối đa
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Cấu hình CPU tối đa
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 1
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS No

Các công nghệ tiên tiến

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Trình quản lý nút Intel®
Intel® Quick Resume Technology (Công Nghệ Hồi Phục Nhanh Intel®)
Công nghệ hệ thống không ồn Intel®
Công nghệ âm thanh HD Intel®
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel®
Công nghệ gia tốc nhập/xuất Intel®
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Trình quản lý nút Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Intel® Quick Resume Technology (Công Nghệ Hồi Phục Nhanh Intel®)
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Công nghệ hệ thống không ồn Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Công nghệ âm thanh HD Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Công nghệ gia tốc nhập/xuất Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Không

Chuỗi Cung Ứng Minh Bạch Intel®

Phiên bản TPM
Phiên bản TPM
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS 1.2

Bảo mật & độ tin cậy

Intel® AES New Instructions
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Intel® AES New Instructions
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.