Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Kiểu hình thức của khung vỏ
Kích thước khung vỏ
Kiểu hình thức của bo mạch
Bao gồm thanh ngang
Dòng sản phẩm tương thích
Chân cắm
Tấm tản nhiệt
Bao gồm tấm tản nhiệt
Bo mạch hệ thống
Bo mạch chipset
Thị trường đích
Bo mạch dễ Lắp
Cấp nguồn
Loại bộ cấp nguồn
Số nguồn điện được bao gồm
Quạt thừa
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Bảng nối đa năng
Các hạng mục kèm theo
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC
Ngày phát hành
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Q3 '12
Tình trạng
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued
Sự ngắt quãng được mong đợi
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Q1'13
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Kiểu hình thức của khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 2U Rack
Kích thước khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 17.2" x 24.75" x 3.5"
Kiểu hình thức của bo mạch
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR SSI CEB (12" X 10.5")
Bao gồm thanh ngang
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Dòng sản phẩm tương thích
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Intel® Xeon® Processor E5-2400 Series
Chân cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Socket B2
Tấm tản nhiệt
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 2
Bao gồm tấm tản nhiệt
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Bo mạch hệ thống
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Intel® Server Board S2400SC2
Bo mạch chipset
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Chipset Intel® C602
Thị trường đích
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Small and Medium Business
Bo mạch dễ Lắp
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 460 W
Loại bộ cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR AC
Số nguồn điện được bao gồm
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 2
Quạt thừa
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Không
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Bảng nối đa năng
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Included
Các hạng mục kèm theo
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR (1) Intel® Server Board S2400SC2, (8) 3.5" hot-swap HDD backplane and drive carriers, (2) 460W Common redundant power supplies, (1) Power distribution board, (3) non-redundant fans, (2) Passive heat sinks, (1) Air duct, (1) Value rail kit, (1 Set) Rack handles, no riser, (1) Intel® Server Chassis R2000 24.75" depth chassis.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Mô tả
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Integrated 2U rack system featuring an Intel® Server Board S2400SC2 supporting eight 3.5" hot-swap HDDss with two 460W Common redundant power supplies, non-redundant cooling, two passive CPU heat sinks and dual 1 GbE LAN.

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

Các loại bộ nhớ
Số DIMM Tối Đa
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Các loại bộ nhớ
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR DDR3/LV DDR3 ECC UDIMM 1066/1333, RDIMM/LV RDIMM 1066/1333/1600 (no LRDIMM, QRDIMM)
Số DIMM Tối Đa
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 8
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 128 GB
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 8
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Hot-swap 2.5" or 3.5"

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa tích hợp
Đồ họa tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR

Các tùy chọn mở rộng

PCI 32/33
PCIe x4 thế hệ 3
PCIe x8 thế hệ 3
PCIe x16 thế hệ 3
PCIe x4 thế Hệ 2.x
PCI 32/33
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 1
PCIe x4 thế hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 1
PCIe x8 thế hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 1
PCIe x16 thế hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 1
PCIe x4 thế Hệ 2.x
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 1

Thông số I/O

Số cổng USB
Tổng số cổng SATA
Cấu hình RAID
Số cổng nối tiếp
Mạng LAN Tích hợp
Số cổng LAN
Hỗ trợ ổ đĩa quang
Firewire
Cổng SAS tích hợp
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
InfiniBand* tích hợp
Số cổng USB
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 10
Tổng số cổng SATA
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 14
Cấu hình RAID
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Software RAID 0,1,10,5 (LSI RSTE)
Số cổng nối tiếp
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 2
Mạng LAN Tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 2x 1Gbe
Số cổng LAN
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 2
Hỗ trợ ổ đĩa quang
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Firewire
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Không
Cổng SAS tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 0
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
InfiniBand* tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Không

Thông số gói

Cấu hình CPU tối đa
Cấu hình CPU tối đa
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 2

Các công nghệ tiên tiến

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
BMC tích hợp với IPMI
Trình quản lý nút Intel®
Năng lượng thừa theo yêu cầu Intel®
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Phiên bản TPM
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
BMC tích hợp với IPMI
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR IPMI 2.0
Trình quản lý nút Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Năng lượng thừa theo yêu cầu Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Không
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Không
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR
Phiên bản TPM
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR 1.2

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.