Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Sự ngắt quãng được mong đợi
EOL thông báo
Đơn hàng cuối cùng
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung
Số lượng QPI Links
Dòng sản phẩm tương thích
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Có các hệ thống tích hợp
BMC tích hợp với IPMI
Bo mạch dễ Lắp
TDP
Các hạng mục kèm theo
Bo mạch chipset
Thị trường đích
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP
Tình trạng
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Discontinued
Ngày phát hành
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Q3'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Q2'17
EOL thông báo
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Wednesday, December 21, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Friday, June 30, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Tuesday, October 31, 2017
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Single Processor Board Extended Warranty
Số lượng QPI Links
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 1
Dòng sản phẩm tương thích
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Intel® Xeon® Processor E5-2400 v2 Product Family
Kiểu hình thức của bo mạch
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 ATX
Kiểu hình thức của khung vỏ
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 4U Rack or Pedestal
Chân cắm
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Socket B2
Có các hệ thống tích hợp
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
BMC tích hợp với IPMI
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 IPMI 2.0
Bo mạch dễ Lắp
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
TDP
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 95 W
Các hạng mục kèm theo
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 (1) Intel® Server Board S1400FP2, (1) I/O Shield, (2) SATA cables, (1) DVD contains Intel® Multi-Server Manager Software and Intel® Deployment Assistant, and (1) Quick Start Guide. Note: the OEM 10 Pack does not ship with included items.
Bo mạch chipset
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Chipset Intel® C602
Thị trường đích
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Small Business/1st Server

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bảng dữ liệu
Mô tả
URL thông tin bổ sung
Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không
Bảng dữ liệu
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Xem ngay
Mô tả
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 A mainstream one socket board supporting one Intel® Xeon® processor E5-2400 family, six DIMMs, 14 onboard SATA/SAS ports and two NICs.
URL thông tin bổ sung
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Xem ngay

Thông số bộ nhớ

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Các loại bộ nhớ
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Băng thông bộ nhớ tối đa
Phần mở rộng địa chỉ vật lý
Số DIMM Tối Đa
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Loại DIMM
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 96 GB
Các loại bộ nhớ
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 DDR3 ECC UDIMM 1333/1600, RDIMM 1333/1600
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 3
Băng thông bộ nhớ tối đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 38.4 GB/s
Phần mở rộng địa chỉ vật lý
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 46-bit
Số DIMM Tối Đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 6
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Loại DIMM
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 UDIMM RDIMM

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa tích hợp
Đầu ra đồ họa
Đồ họa rời
Đồ họa tích hợp
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Đầu ra đồ họa
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 D-sub
Đồ họa rời
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Supported

Các tùy chọn mở rộng

Số cổng PCI Express tối đa
Phiên bản PCI Express
PCIe x4 thế hệ 3
PCIe x8 thế hệ 3
PCIe x16 thế hệ 3
PCIe x4 thế Hệ 2.x
Số cổng PCI Express tối đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 24
Phiên bản PCI Express
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 3.0
PCIe x4 thế hệ 3
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 1
PCIe x8 thế hệ 3
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 1
PCIe x16 thế hệ 3
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 1
PCIe x4 thế Hệ 2.x
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 1

Thông số I/O

Số cổng USB
Phiên bản chỉnh sửa USB
Tổng số cổng SATA
Cấu hình RAID
Số cổng nối tiếp
Số cổng LAN
Mạng LAN Tích hợp
Firewire
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
Cổng SAS tích hợp
InfiniBand* tích hợp
Số cổng USB
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 6
Phiên bản chỉnh sửa USB
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 2.0
Tổng số cổng SATA
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 6
Cấu hình RAID
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 SW Raid 0/1/10/5 (LSI + RSTE)
Số cổng nối tiếp
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 2
Số cổng LAN
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 2
Mạng LAN Tích hợp
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 2x 1GbE
Firewire
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Cổng SAS tích hợp
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 8
InfiniBand* tích hợp
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không

Thông số gói

Cấu hình CPU tối đa
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Cấu hình CPU tối đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 1
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 No

Các công nghệ tiên tiến

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Trình quản lý nút Intel®
Intel® Quick Resume Technology (Công Nghệ Hồi Phục Nhanh Intel®)
Công nghệ hệ thống không ồn Intel®
Công nghệ âm thanh HD Intel®
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel®
Công nghệ gia tốc nhập/xuất Intel®
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Trình quản lý nút Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Intel® Quick Resume Technology (Công Nghệ Hồi Phục Nhanh Intel®)
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không
Công nghệ hệ thống không ồn Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không
Công nghệ âm thanh HD Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Công nghệ gia tốc nhập/xuất Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Không
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2

Chuỗi Cung Ứng Minh Bạch Intel®

Phiên bản TPM
Phiên bản TPM
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 1.2

Bảo mật & độ tin cậy

Intel® AES New Instructions
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Intel® AES New Instructions
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.