So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Sự ngắt quãng được mong đợi
EOL thông báo
Đơn hàng cuối cùng
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Kiểu hình thức của khung vỏ
Kích thước khung vỏ
Kiểu hình thức của bo mạch
Bao gồm thanh ngang
Dòng sản phẩm tương thích
Chân cắm
Tấm tản nhiệt
Bao gồm tấm tản nhiệt
Bo mạch hệ thống
Bo mạch chipset
Thị trường đích
Bo mạch dễ Lắp
Cấp nguồn
Loại bộ cấp nguồn
Số nguồn điện được bao gồm
Quạt thừa
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Bảng nối đa năng
Các hạng mục kèm theo
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP
Ngày phát hành
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Q1 '12
Tình trạng
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued
Sự ngắt quãng được mong đợi
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Q1'13
EOL thông báo
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Sunday, March 31, 2013
Đơn hàng cuối cùng
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Monday, September 30, 2013
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Friday, January 31, 2014
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Kiểu hình thức của khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 4U Pedestal
Kích thước khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 17.24” x 26.9” x 6.81”
Kiểu hình thức của bo mạch
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Custom 14.2" x 15"
Bao gồm thanh ngang
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Không
Dòng sản phẩm tương thích
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Intel® Xeon® Processor E5-2600 Series
Chân cắm
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Socket R
Tấm tản nhiệt
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 2
Bao gồm tấm tản nhiệt
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Bo mạch hệ thống
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Intel® Server Board S2600IP4
Bo mạch chipset
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Chipset Intel® C602
Thị trường đích
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Storage
Bo mạch dễ Lắp
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 1600 W
Loại bộ cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC AC
Số nguồn điện được bao gồm
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 2
Quạt thừa
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Bảng nối đa năng
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Included
Các hạng mục kèm theo
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC (1) Intel® Server Board S2600IP4 , (16) 2.5" Hot-swap drive carriers, (2) 1600W Common redundant power supply (Platinum efficiency), Redundant cooling, (2) Tower passive heat sink, (1) ROC Module, RMS25CB080, and (1) Air duct.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Mô tả
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC An integrated 4U system featuring an Intel® Server Board S2600IP4 supporting 10 I/O slots: two mezzanine (x8) slots, eight PCIe* slots supporting up to four DW cards (x16), up to eight SCU ports, two SATA3 ports and quad 1 GbE LAN.

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

Các loại bộ nhớ
Số DIMM Tối Đa
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Các loại bộ nhớ
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC DDR3 ECC UDIMM/LV RDIMM/LV 1066/1333/1600/1866, Load Reduced 1333/1333LV
Số DIMM Tối Đa
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 16
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 512 GB
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 16
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Hot-swap 2.5"

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa tích hợp
Đồ họa tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC

Các tùy chọn mở rộng

PCIe x8 thế hệ 3
PCIe x16 thế hệ 3
PCIe x4 thế Hệ 2.x
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Đầu nối cho Mô-đun RAID tích hợp của Intel®
PCIe x8 thế hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 3
PCIe x16 thế hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 4
PCIe x4 thế Hệ 2.x
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 1
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 1
Đầu nối cho Mô-đun RAID tích hợp của Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 1

Thông số I/O

Số cổng USB
Tổng số cổng SATA
Cấu hình RAID
Số cổng nối tiếp
Mạng LAN Tích hợp
Số cổng LAN
Hỗ trợ ổ đĩa quang
Firewire
Cổng SAS tích hợp
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
InfiniBand* tích hợp
Số cổng USB
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 5
Tổng số cổng SATA
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 10
Cấu hình RAID
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Software RAID 0,1,10,5 (LSI RSTE)
Số cổng nối tiếp
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 2
Mạng LAN Tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 4x 1GbE
Số cổng LAN
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 4
Hỗ trợ ổ đĩa quang
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Firewire
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Không
Cổng SAS tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 8
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
InfiniBand* tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Không

Thông số gói

Cấu hình CPU tối đa
Cấu hình CPU tối đa
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 2

Các công nghệ tiên tiến

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
BMC tích hợp với IPMI
Trình quản lý nút Intel®
Năng lượng thừa theo yêu cầu Intel®
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Phiên bản TPM
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
BMC tích hợp với IPMI
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC IPMI 2.0
Trình quản lý nút Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Năng lượng thừa theo yêu cầu Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Không
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC
Phiên bản TPM
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC 1.2

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.