Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Kiểu hình thức của khung vỏ
Kích thước khung vỏ
Kiểu hình thức của bo mạch
Bao gồm thanh ngang
Dòng sản phẩm tương thích
Chân cắm
Tấm tản nhiệt
Bao gồm tấm tản nhiệt
Bo mạch hệ thống
Bo mạch chipset
Thị trường đích
Bo mạch dễ Lắp
Cấp nguồn
Loại bộ cấp nguồn
Số nguồn điện được bao gồm
Quạt thừa
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Bảng nối đa năng
Các hạng mục kèm theo
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ
Ngày phát hành
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Q1 '12
Tình trạng
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued
Sự ngắt quãng được mong đợi
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Q1'13
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Kiểu hình thức của khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 2U Rack
Kích thước khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 16.93" x 27.95" x 3.44"
Kiểu hình thức của bo mạch
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Custom 16.5" x 16.5"
Bao gồm thanh ngang
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Dòng sản phẩm tương thích
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Intel® Xeon® Processor E5-2600 Series
Chân cắm
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Socket R
Tấm tản nhiệt
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 2
Bao gồm tấm tản nhiệt
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Bo mạch hệ thống
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Intel® Server Board S2600GZ
Bo mạch chipset
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Chipset Intel® C602
Thị trường đích
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Cloud/Datacenter
Bo mạch dễ Lắp
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 750 W
Loại bộ cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS AC
Số nguồn điện được bao gồm
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 2
Quạt thừa
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Bảng nối đa năng
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Included
Các hạng mục kèm theo
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS (1) Intel® Server Board S2600GZ4 in 2U chassis, (1) Air duct, (1) Control panel on rack handle, Support for 2 x SSD mounting on Air duct, (12) 3.5” Hot-swap drive carriers with (1) Hot-swap backplane, (3) SFF8087 to SFF8087 cables, (2) CPU heat sinks, Redundant and hot-swap cooling fans, (2) risers with 3 x 8 slots (2 x FHFL, 1 x FHHL), Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4, Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080,(2) 750W AC power Supply, Intel® Remote Management Module 4, (1 Set) Value rails.

Thông tin bổ sung

Bảng dữ liệu
Mô tả
Bảng dữ liệu
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Xem ngay
Mô tả
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS An integrated 2U system featuring an Intel® Server Board S2600GZ4 supporting 12 3.5” hot-swap drives, quad 1 GbE LAN, 24 DIMMs, two 750W redundant power supplies, enterprise class I/O, Intel® RMM4, RAID Module RMS25CB080 and Upgrade Key RKSAS4.

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

Các loại bộ nhớ
Số DIMM Tối Đa
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Các loại bộ nhớ
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS DDR3 ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM up to 1866 in 1DPC configuration
Số DIMM Tối Đa
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 24
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 768 GB
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 12
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Hot-swap 2.5" or 3.5"

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa tích hợp
Đồ họa tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS

Các tùy chọn mở rộng

PCIe x8 thế hệ 3
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Đầu nối cho Mô-đun RAID tích hợp của Intel®
PCIe x8 thế hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 6
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x8 Thế Hệ 3
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 1
Đầu nối cho Mô-đun RAID tích hợp của Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 1

Thông số I/O

Số cổng USB
Tổng số cổng SATA
Cấu hình RAID
Số cổng nối tiếp
Mạng LAN Tích hợp
Số cổng LAN
Hỗ trợ ổ đĩa quang
Firewire
Cổng SAS tích hợp
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
InfiniBand* tích hợp
Số cổng USB
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 4
Tổng số cổng SATA
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 10
Cấu hình RAID
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Software RAID 1,0,10 optional 5
Số cổng nối tiếp
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 2
Mạng LAN Tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 4x 1GbE
Số cổng LAN
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 4
Hỗ trợ ổ đĩa quang
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Không
Firewire
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Không
Cổng SAS tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 8
Tùy chọn ổ đĩa thể rắn USB nhúng (eUSB)
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
InfiniBand* tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Không

Thông số gói

Cấu hình CPU tối đa
Cấu hình CPU tối đa
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 2

Các công nghệ tiên tiến

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
BMC tích hợp với IPMI
Trình quản lý nút Intel®
Năng lượng thừa theo yêu cầu Intel®
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Phiên bản TPM
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
BMC tích hợp với IPMI
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS IPMI 2.0
Trình quản lý nút Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Năng lượng thừa theo yêu cầu Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Không
Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Không
Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS
Phiên bản TPM
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS 1.2

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.