Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Phân đoạn thẳng
Số hiệu Bộ xử lý
Tình trạng
Ngày phát hành
Thuật in thạch bản
Điều kiện sử dụng
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa
Phân đoạn thẳng
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Embedded
Số hiệu Bộ xử lý
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 827E
Tình trạng
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Discontinued
Ngày phát hành
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Q3'11
Thuật in thạch bản
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 32 nm
Điều kiện sử dụng
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet

Hiệu năng

Số lõi
Số luồng
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Số lõi
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 1
Số luồng
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 1
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 1.40 GHz
Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 1.5 MB SmartCache
TDP
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 17 W

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bảng dữ liệu
Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Bảng dữ liệu
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Xem ngay

Thông số bộ nhớ

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Các loại bộ nhớ
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Băng thông bộ nhớ tối đa
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 16.6 GB
Các loại bộ nhớ
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) DDR3 1066/1333
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 2
Băng thông bộ nhớ tối đa
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 21.3 GB/s
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa bộ xử lý
Tần số cơ sở đồ họa
Tần số động tối đa đồ họa
Đầu ra đồ họa
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel®
Công nghệ Intel® InTru™ 3D
Công nghệ video HD rõ nét Intel®
Công nghệ video rõ nét Intel®
Cần có giấy phép Macrovision*
Số màn hình được hỗ trợ
Đồ họa bộ xử lý
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2
Tần số cơ sở đồ họa
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 350 MHz
Tần số động tối đa đồ họa
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 800 MHz
Đầu ra đồ họa
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel®
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Công nghệ Intel® InTru™ 3D
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Công nghệ video HD rõ nét Intel®
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Công nghệ video rõ nét Intel®
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Cần có giấy phép Macrovision*
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Số màn hình được hỗ trợ
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 2

Các tùy chọn mở rộng

Phiên bản PCI Express
Cấu hình PCI Express
Số cổng PCI Express tối đa
Phiên bản PCI Express
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 2.0
Cấu hình PCI Express
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 1x16, 2x8, 1x8 2x4
Số cổng PCI Express tối đa
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 16

Thông số gói

Hỗ trợ socket
TJUNCTION
Kích thước gói
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Hỗ trợ socket
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) FCBGA1023
TJUNCTION
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 100
Kích thước gói
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 31mm x 24mm (FCBGA1023)
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Yes

Các công nghệ tiên tiến

Công nghệ Intel® Turbo Boost
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™
Công nghệ siêu Phân luồng Intel®
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x)
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Intel® 64
Bộ hướng dẫn
Công Nghệ Intel® My WiFi (WiFi Intel® Của Tôi)
Công nghệ không dây 4G WiMAX
Trạng thái chạy không
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao
Chuyển theo yêu cầu của Intel®
Công nghệ theo dõi nhiệt
Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel®
Công nghệ Intel® Turbo Boost
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Công nghệ siêu Phân luồng Intel®
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x)
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Intel® 64
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Bộ hướng dẫn
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) 64-bit
Công Nghệ Intel® My WiFi (WiFi Intel® Của Tôi)
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Công nghệ không dây 4G WiMAX
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Trạng thái chạy không
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Chuyển theo yêu cầu của Intel®
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Công nghệ theo dõi nhiệt
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Truy cập bộ nhớ nhanh Intel®
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel®
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)

Bảo mật & độ tin cậy

Intel® AES New Instructions
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Công nghệ chống trộm cắp
Intel® AES New Instructions
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không
Công nghệ chống trộm cắp
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E (1,5M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz) Không

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.