Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bộ Phụ kiện Bảng điều khiển Cục bộ ASR2600LCP Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ
Tình trạng
Bộ Phụ kiện Bảng điều khiển Cục bộ ASR2600LCP Discontinued
Ngày phát hành
Bộ Phụ kiện Bảng điều khiển Cục bộ ASR2600LCP Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bộ Phụ kiện Bảng điều khiển Cục bộ ASR2600LCP 2012

Thông tin bổ sung

Mô tả
Mô tả
Bộ Phụ kiện Bảng điều khiển Cục bộ ASR2600LCP Local Control Panel Accessory Kit

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.