Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Kiểu hình thức của khung vỏ
Kích thước khung vỏ
Dòng sản phẩm tương thích
Chân cắm
Bao gồm tấm tản nhiệt
Bo mạch hệ thống
Bo mạch chipset
Thị trường đích
Bo mạch dễ Lắp
Cấp nguồn
Loại bộ cấp nguồn
Quạt thừa
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Bảng nối đa năng
Các hạng mục kèm theo
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR
Ngày phát hành
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Q4'09
Tình trạng
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Discontinued
Sự ngắt quãng được mong đợi
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 1H 2013
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR
Kiểu hình thức của khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 2U Rack
Kích thước khung vỏ
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 3.44" x 16.93" x 27.95"
Dòng sản phẩm tương thích
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 39565, 47915
Chân cắm
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR LGA1366
Bao gồm tấm tản nhiệt
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Included
Bo mạch hệ thống
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Intel® Server Board S5520UR
Bo mạch chipset
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Hub I/O Intel® 5520
Thị trường đích
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Cloud/Datacenter
Bo mạch dễ Lắp
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR
Cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 750 W
Loại bộ cấp nguồn
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR AC
Quạt thừa
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Supported
Hỗ trợ nguồn điện thừa
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Supported, requires additional power supply
Bảng nối đa năng
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Included
Các hạng mục kèm theo
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR (5) Drive carriers; (1) Bridge board; (1) Active butterfly riser; (1) Passive midplane; (1) SAS/SATA backplane; (2) Redundant 750W power supply; (1) Standard control panel; (6) Redundant hotswap fans; (2) Processor heatsink; (1) Tape drive filler panel; (1) Rack handles (Pair)

Thông tin bổ sung

Bảng dữ liệu
Mô tả
URL thông tin bổ sung
Bảng dữ liệu
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Xem ngay
Mô tả
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Highly integrated rack server systems with highest I/O expandability options
URL thông tin bổ sung
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Xem ngay

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

Các loại bộ nhớ
Số DIMM Tối Đa
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Các loại bộ nhớ
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR DDR3 ECC UDIMM, RDIMM
Số DIMM Tối Đa
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 12
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 192 GB
Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 5
Kiểu hình thức ổ đĩa Trước
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Hot-swap 2.5" or 3.5"

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa tích hợp
Đồ họa tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR

Các tùy chọn mở rộng

PCIe x8 thế Hệ 2.x
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x4 Thế Hệ 1
PCIe x8 thế Hệ 2.x
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 5
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x4 Thế Hệ 1
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 1

Thông số I/O

Số cổng USB
Tổng số cổng SATA
Cấu hình RAID
Số cổng nối tiếp
Mạng LAN Tích hợp
Số cổng LAN
Số cổng USB
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 5
Tổng số cổng SATA
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 6
Cấu hình RAID
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 6 SATA ports with Intel® Embedded Server RAID
Số cổng nối tiếp
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 2
Mạng LAN Tích hợp
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Dual, GbE
Số cổng LAN
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 2

Thông số gói

Cấu hình CPU tối đa
Cấu hình CPU tối đa
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR 2

Các công nghệ tiên tiến

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
BMC tích hợp với IPMI
Trình quản lý nút Intel®
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR AXXRMM3
BMC tích hợp với IPMI
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR IPMI 2.0
Trình quản lý nút Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Không
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Không
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Không
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Không
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Không

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.