Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Sự ngắt quãng được mong đợi
EOL thông báo
Đơn hàng cuối cùng
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Dòng sản phẩm tương thích
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
BMC tích hợp với IPMI
Bo mạch chipset
Thị trường đích
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP
Tình trạng
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Discontinued
Ngày phát hành
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Q3'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Q4'12
EOL thông báo
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Friday, November 30, 2012
Đơn hàng cuối cùng
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Friday, May 31, 2013
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Monday, September 30, 2013
Bảo hành có giới hạn 3 năm
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX
Dòng sản phẩm tương thích
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 42926, 43565, 43522, 43130
Kiểu hình thức của bo mạch
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX ATX
Kiểu hình thức của khung vỏ
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Rack or Pedestal
Chân cắm
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX LGA1156
BMC tích hợp với IPMI
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX IPMI 2.0
Bo mạch chipset
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Chipset Intel® 3420
Thị trường đích
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Cloud/Datacenter

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bảng dữ liệu
Mô tả
URL thông tin bổ sung
Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX
Bảng dữ liệu
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Xem ngay
Mô tả
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Entry server board with support for mainstream applications and additional features
URL thông tin bổ sung
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Xem ngay

Thông số bộ nhớ

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Các loại bộ nhớ
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Băng thông bộ nhớ tối đa
Số DIMM Tối Đa
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 32 GB
Các loại bộ nhớ
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX DDR3 ECC UDIMM, RDIMM
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 2
Băng thông bộ nhớ tối đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 1333 GB/s
Số DIMM Tối Đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 6
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX

Đồ họa Bộ xử lý

Đồ họa tích hợp
Đồ họa tích hợp
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX

Các tùy chọn mở rộng

Số cổng PCI Express tối đa
PCIe x8 thế Hệ 2.x
PCIe x16 thế Hệ 2.x
PCIe x4 thế hệ 1.x
PCIe x8 thế hệ 1.x
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x4 Thế Hệ 1
Số cổng PCI Express tối đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 6
PCIe x8 thế Hệ 2.x
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 2
PCIe x16 thế Hệ 2.x
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 1
PCIe x4 thế hệ 1.x
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 1
PCIe x8 thế hệ 1.x
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 1
Đầu nối cho Môđun Mở Rộng I/O Intel® x4 Thế Hệ 1
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 1

Thông số I/O

Số cổng USB
Phiên bản chỉnh sửa USB
Tổng số cổng SATA
Cấu hình RAID
Số cổng nối tiếp
Số cổng LAN
Mạng LAN Tích hợp
Cổng SAS tích hợp
Số cổng USB
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 6
Phiên bản chỉnh sửa USB
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX USB 2.0
Tổng số cổng SATA
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 6
Cấu hình RAID
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 0, 1, 10, 5
Số cổng nối tiếp
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 2
Số cổng LAN
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 2
Mạng LAN Tích hợp
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 2x 1GbE
Cổng SAS tích hợp
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 0

Thông số gói

Cấu hình CPU tối đa
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Cấu hình CPU tối đa
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX 1
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX No

Các công nghệ tiên tiến

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Trình quản lý nút Intel®
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX AXXRMM3
Trình quản lý nút Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Không
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX
Công nghệ quản lý nâng cao Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Không
Công nghệ tùy chỉnh máy chủ Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Không
Công nghệ đảm bảo an toàn cho bản xây dựng Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Không
Công nghệ hiệu quả năng lượng Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Không
Công nghệ nhiệt không ồn Intel®
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Không

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.