Compare Intel? Products

So sánh sản phẩm Intel®

Xóa hàng đợi Xuất so sánh

Thiết yếu

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Phân đoạn thẳng
Số hiệu Bộ xử lý
Tình trạng
Ngày phát hành
Sự ngắt quãng được mong đợi
Thuật in thạch bản
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ
Phân đoạn thẳng
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Server
Số hiệu Bộ xử lý
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) L5420
Tình trạng
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Discontinued
Ngày phát hành
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Q1'08
Sự ngắt quãng được mong đợi
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Q4'2010
Thuật in thạch bản
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 45 nm

Hiệu năng

Số lõi
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Bus Speed
Ghép đôi FSB
TDP
Phạm vi điện áp VID
Số lõi
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 4
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 2.50 GHz
Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 12 MB L2
Bus Speed
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 1333 MHz FSB
Ghép đôi FSB
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
TDP
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 50 W
Phạm vi điện áp VID
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 0.850V-1.3500V

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bảng dữ liệu
Có sẵn Tùy chọn nhúng
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Không
Bảng dữ liệu
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Xem ngay

Thông số gói

Hỗ trợ socket
TCASE
Kích thước gói
Kích thước đế bán dẫn bộ xử lý
Số bóng bán dẫn của đế bán dẫn bộ xử lý
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Hỗ trợ socket
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) LGA771
TCASE
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 57°C
Kích thước gói
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 37.5mm x 37.5mm
Kích thước đế bán dẫn bộ xử lý
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 214 mm2
Số bóng bán dẫn của đế bán dẫn bộ xử lý
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 820 million
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Yes

Các công nghệ tiên tiến

Công nghệ Intel® Turbo Boost
Công nghệ siêu Phân luồng Intel®
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x)
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng
Intel® 64
Bộ hướng dẫn
Trạng thái chạy không
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao
Chuyển theo yêu cầu của Intel®
Công nghệ theo dõi nhiệt
Công nghệ Intel® Turbo Boost
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Không
Công nghệ siêu Phân luồng Intel®
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Không
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x)
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Không
Intel® 64
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Bộ hướng dẫn
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) 64-bit
Trạng thái chạy không
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Chuyển theo yêu cầu của Intel®
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Công nghệ theo dõi nhiệt
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)

Bảo mật & độ tin cậy

Công nghệ Intel® Trusted Execution
Bit vô hiệu hoá thực thi
Công nghệ Intel® Trusted Execution
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB) Không
Bit vô hiệu hoá thực thi
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 (12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)

AC

Đang bán: Bộ phận cụ thể này đang được bán.

EN

Kết thúc vòng đời: Thông báo về kết thúc vòng đời sản phẩm đã được công bố.

NI

Chưa thực hiện: Không có đơn hàng, Truy vấn, Báo giá, Giao hàng, Trả hàng hoặc Vận chuyển.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối cùng: Được sử dụng khi kết thúc vòng đời sản phẩm. Cho phép giao hàng và trả hàng.

OB

Quá hạn: Hàng tồn kho khả dụng. Sẽ không có hàng trong tương lai.

PA

Đang xử lý: Đơn hàng đã được nhận, nhưng chưa lên lịch hoặc vận chuyển.

QR

Chất lượng/Độ tin cậy được đảm bảo.

RP

Giá ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

RS

Lập lịch lại

RT

Ngừng sản xuất: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hoặc bán và không còn trong kho.

E2

Mua dự phòng hàng quá hạn và vừa hết hạn.

BR

Có thể đặt (BR) – Sản phẩm có thể được đặt nhưng chưa được vận chuyển.