Intel® Optane™ SSD DC P4801X 系列

產品名稱 容量 狀態 外型規格 介面 比較
全部 |
Intel® Optane™ SSD DC P4801X 系列(375GB,M.2 110MM PCIe x4,3D XPoint™) 375 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4801X 系列(200GB,M.2 110MM PCIe x4,3D XPoint™) 200 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4801X 系列(100GB,2.5in PCIe x4,3D XPoint™) 100 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4801X 系列(100GB,M.2 110MM PCIe x4,3D XPoint™) 100 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe

進階搜尋

使用本工具,按照容量、介面、效能與更多條件來篩選 Intel® 固態硬碟