Intel® Optane™ SSD DC D4800X 系列

產品名稱 容量 狀態 外型規格 介面 比較
全部 |
Intel® Optane™ SSD DC D4800X 系列(1.5TB,2.5 吋 PCIe 2x2,3D XPoint™) 1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC D4800X 系列(750GB,2.5 吋 PCIe 2x2,3D XPoint™) 750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC D4800X 系列(375GB,2.5 吋 PCIe 2x2,3D XPoint™) 375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe

進階搜尋

使用本工具,按照容量、介面、效能與更多條件來篩選 Intel® 固態硬碟