Intel® HD Graphics 505

產品名稱 狀態 推出日期 核心數量 最大超頻 處理器基礎頻率 快取記憶體 比較
全部 |
Intel® Pentium® 處理器 N4200E Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB
Intel Atom® x7-E3950 處理器 Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Pentium® 處理器 J4205 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Intel® Pentium® 處理器 N4200 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache