I/O 擴充模組 AXXIBQDRSR169X

規格

輸出規格

關鍵元件

補充資訊

  • 描述 InfiniBand* (QDR) Intel®I/O expansion module with single 4X IB connector

訂購與法遵

淘汰和停產

I/O expansion module AXXIBQDRSR169X, Single

  • 訂購代碼 AXXIBQDRSR169X

交易法遵資訊

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G134612
  • US HTS 8473301180

下載與軟體

推出日期

產品首次推出的日期。