ชิปเซ็ตรุ่นเก่าอื่นๆ

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Discontinued 2.0 1.55 W
Discontinued 2.0 0.7 W
Discontinued
Discontinued 1.1 47 W
Discontinued 1.1 13.5 W
Discontinued USB 2.0 3.9 W
Discontinued 1.1 12.1 W