ชิปเซ็ตรุ่นเก่าอื่นๆ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ฮับคอนโทรลเลอร์แพลตฟอร์ม Intel® EG20T Discontinued 2.0 1.55 W
ชิปเซ็ต Intel® MP30 Express Discontinued 2.0 0.7 W
Intel® 7500 I/O Hub Discontinued
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 7300 Discontinued 1.1 47 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82955X Discontinued 1.1 13.5 W
Intel® 6300ESB I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.9 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82875P Discontinued 1.1 12.1 W