ชิปเซ็ต Intel® SCH

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® SCH US15X Discontinued 1.1 USB 2.0 2.5 W
Intel® SCH US15WP Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Intel® SCH US15WPT Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Intel® SCH UL11L Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Intel® SCH US15L Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Intel® SCH US15W Discontinued 1.0a USB 2.0 2.3 W