ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 5000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 6311ESB I/O Controller Discontinued USB 2.0 12.4 W
Intel® 6321ESB I/O Controller Discontinued USB 2.0 12.4 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 5000P Discontinued 1.1 30 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 5000V Discontinued 1.1 25.1 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 5000Z Discontinued 1.1 25.1 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 5000X Discontinued 1.1 32.4 W
Intel® 82801IB I/O Controller Discontinued USB 2.0 4.3 W
Intel® 82801IR I/O Controller Discontinued USB 2.0 4.3 W
Intel® 5100 Memory Controller Discontinued 1.1 25.7 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 5400 Discontinued 1.1 38 W
Intel® 5520 I/O Hub Discontinued 1.1/2.0 27.1 W
Intel® 5500 I/O Hub Discontinued 1.1 27.1 W