ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 5000

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
1.1 27.1 W
1.1/2.0
1.1 25.7 W
1.1 38 W
USB 2.0 4.3 W
USB 2.0 4.3 W
1.1 30 W
USB 2.0 12.4 W