ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 3000

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.9 W
Discontinued 2.0
Discontinued 2.0
Discontinued 1.1 20 W
Discontinued 1.1 21.3 W
Discontinued 1.1 13.6 W