ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ E8000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® E8870 I/O Controller Discontinued USB 2.0 0 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® E8870 Discontinued 1.1 0 W
Intel® 82801EB I/O Controller Discontinued USB 2.0 2.4 W