ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ E8000

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
USB 2.0 0 W
1.1 0 W
USB 2.0 2.4 W