ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 910

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82801FB I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.8 W
Intel® 82801FBM I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.8 W
Intel® 82801FR I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.8 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82910GL Discontinued 1.1 16.3 W
Intel® 82910GML Graphics and Memory Controller Discontinued 1.1 10.5 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82915GL Discontinued 1.1 16.3 W
Intel® 82915GM Graphics and Memory Controller Discontinued 1.1 13.9 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82915PL Discontinued 1.1 16.3 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82915PM Discontinued 1.1 10.5 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 915G Discontinued 1.1 16.3 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 915GV Discontinued 1.1 16.3 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 915P Discontinued 1.1 16.3 W
Intel® 82915GMS Graphics and Memory Controller Discontinued 1.1 13.9 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82915GME Discontinued 1.1 13.9 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82910GMLE Discontinued 1.1 10.5 W