ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 910

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 915P Launched ไม่ใช่ 16.3 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 915G Launched ไม่ใช่ 16.3 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 915GV Launched ใช่ 16.3 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82910GL Launched ไม่ใช่ 16.3 W
Intel® 82910GML Graphics and Memory Controller Discontinued ไม่ใช่ 10.5 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82910GMLE Discontinued ใช่ 10.5 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82915PM Discontinued ไม่ใช่ 10.5 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82915GL Launched ไม่ใช่ 16.3 W
Intel® 82915GM Graphics and Memory Controller Discontinued ไม่ใช่ 13.9 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82915GME Discontinued ใช่ 13.9 W
Intel® 82915GMS Graphics and Memory Controller Discontinued ไม่ใช่ 13.9 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82915PL Launched ไม่ใช่ 16.3 W
Intel® 82801FB I/O Controller Discontinued ใช่ 3.8 W
Intel® 82801FBM I/O Controller Discontinued ใช่ 3.8 W
Intel® 82801FR I/O Controller Discontinued ไม่ใช่ 3.8 W