ชิปเซ็ตIntel® ซีรี่ส์ 960

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82801HB I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.7 W
Intel® 82801HH I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.7 W
Intel® 82801HO I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.7 W
Intel® 82801HR I/O Controller Discontinued USB 2.0 3.7 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82G965 Discontinued 1.1 28 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82P965 Discontinued 1.1 19 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82Q963 Discontinued 1.1 28 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82Q965 Discontinued 1.1 28 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82GM965 Discontinued 1.1 13.5 W
คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82PM965 Discontinued 1.1 8 W
Intel® 82801HEM I/O Controller Discontinued USB 2.0 2.4 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกหน่วยความจำ Intel® 82GL960 Discontinued 1.1 13.5 W
คอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82GME965 Discontinued 1.1 13.5 W
Intel® 82GLE960 Graphics and Memory Controller Discontinued 1.1 13.5 W